Tekstgrootte
kleiner groter

Waar is de brief gebleven?

18.6.048 Stichting WIJ

Trefwoorden: reactietermijn, informatievoorziening

Een ouderpaar beklaagt zich er bij de ombudsman over dat ze maar niets horen. Ze hebben de gemeente namens hun zoon, herhaaldelijk schriftelijk verzocht om het dossier van hun zoon te vernietigen. De laatste keer op 6 december 2017. Op die datum heeft de zoon zijn ouders opnieuw gemachtigd om namens hem op te treden en heeft hij verzocht om een afspraak te maken om zijn dossier te vernietigen. Twee maanden sinds dit laatste verzoek is er nog niet op gereageerd.

Als de ombudsman de stukken bestudeert ziet zij een print van de genoemde aangetekende brief. Dit document is ondertekend door zowel de zoon als zijn gemachtigde ouders. Geruime tijd blijft binnen de gemeente/Stichting WIJ (WIJ) onduidelijk waar de aangetekende brief is gebleven. Na diverse bezoeken van de ombudsman aan gemeentelijke afdelingen wordt na enkele maanden duidelijk dat de gemeente toch in het bezit is van het schriftelijke en ondertekende verzoek van de zoon om vernietiging van zijn dossier.

WIJ wijst tijdens het klachtenonderzoek op een speciaal ontwikkeld aanvraagformulier. De zoon heeft voor zijn verzoek echter niet dit speciale formulier gebruikt. De betreffende medewerker van de gemeente had ook niet gewezen op het bestaan hiervan. Hoe dan ook, de ombudsman stelt vast dat de wet alleen spreekt over een schriftelijk verzoek. Dat WIJ een aanvraagformulier heeft ontwikkeld en daarnaar verwijst, is mooi. Dat betekent echter niet dat schriftelijke verzoeken die op een andere wijze dan via een aanvraagformulier zijn verstuurd, niet hoeven te worden behandeld.

De ombudsman roept de WIJ dan wel de gemeente op om het verzoek om vernietiging van het dossier alsnog in behandeling te nemen, voor zover dat niet al is gebeurd. Naar aanleiding van deze oproep meldt WIJ de ombudsman het verzoek alsnog in behandeling te hebben genomen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Bang voor controle

20 juni 2019

Door problemen met de bereikbaarheid van het Noordelijk Belastingkantoor, kan een vrouw haar hond niet op tijd aanmelden voor de hondenbelasting.

lees verder »

Na bijna 10 maanden blijkt bezwaar niet mogelijk

20 juni 2019

Het duurt bijna een jaar voordat en man die verhuurt via Airbnb, een reactie krijgt van het Noordelijk Belastingkantoor op zijn bezwaarschriften.

lees verder »