Tekstgrootte
kleiner groter

Waar blijft mijn geld?

19.7.009 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: terugbetaling

Een man heeft naar aanleiding van een eerdere klacht bij de ombudsman over het Noordelijk belastingkantoor (NBK) op 20 december 2018 duidelijkheid gekregen over zijn ruim 1 jaar oude bezwaar tegen de aanslag Zuiveringsheffing 2017. Tegelijkertijd krijgt hij ook bericht over vermindering van zijn aanslag Zuiveringsheffing 2018. Onderaan beide brieven staat dat het teveel betaalde bedrag zo spoedig mogelijk zal worden teruggestort. Omdat de man deze bedragen op 12 februari 2019 nog steeds niet heeft ontvangen, richt hij zich opnieuw tot de ombudsman. De ombudsman gaat er achteraan. Het NBK laat de ombudsman per ommegaande weten dat de twee bedragen zijn klaargezet voor terugbetaling. De man zal de bedragen dus spoedig ontvangen.   

Deel deze pagina op

Nieuws

Opschorting betalingsplicht

11 november 2019

Een vrouw vertelt de ombudsman dat ze bewindvoerder is voor een AOW-gerechtigd echtpaar. Het echtpaar krijgt in 2018 geen kwijtschelding van de gemeentelijke -en waterschapsbelastingen, terwijl dit eerdere jaren wel het geval was.

lees verder »

Langslepend stoepparkeerprobleem

04 november 2019

Een man ervaart overlast van voor zijn woning geparkeerde auto’s. Eind 2015 - begin 2016 is de rijweg versmald en het trottoir verbreed. Tot die tijd stond er een bord ‘verboden te parkeren’.

lees verder »

Registratie overleden kind in basisregistratie

28 oktober 2019

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman omdat zij het niet eens is met de wijze waarop haar overleden dochter door de gemeente in de Basisregistratie Personen is geregistreerd.

lees verder »