Tekstgrootte
kleiner groter

Waar blijft mijn geld?

19.7.009 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: terugbetaling

Een man heeft naar aanleiding van een eerdere klacht bij de ombudsman over het Noordelijk belastingkantoor (NBK) op 20 december 2018 duidelijkheid gekregen over zijn ruim 1 jaar oude bezwaar tegen de aanslag Zuiveringsheffing 2017. Tegelijkertijd krijgt hij ook bericht over vermindering van zijn aanslag Zuiveringsheffing 2018. Onderaan beide brieven staat dat het teveel betaalde bedrag zo spoedig mogelijk zal worden teruggestort. Omdat de man deze bedragen op 12 februari 2019 nog steeds niet heeft ontvangen, richt hij zich opnieuw tot de ombudsman. De ombudsman gaat er achteraan. Het NBK laat de ombudsman per ommegaande weten dat de twee bedragen zijn klaargezet voor terugbetaling. De man zal de bedragen dus spoedig ontvangen.   

Deel deze pagina op

Nieuws

Terugbetaling blijft uit

16 september 2019

Een vrouw krijgt te horen dat zij teveel betaalde hondenbelasting terug zal ontvangen. De uitbetaling van het bedrag blijft echter uit.

lees verder »

Opgeruimd staat netjes

16 september 2019

Een vrouw wil in haar buurt graag aan de slag om op te ruimen. Het lukt haar niet om opruimmateriaal aan te vragen bij de gemeente.

lees verder »

Levenslang?

03 september 2019

Onderzoek van de ombudsman geeft een vrouw met schulden perspectief op kwijtschelding in de toekomst.

lees verder »