Tekstgrootte
kleiner groter

Waar blijft de terugbetaling?

18.7.106 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: afvalstoffenheffing, restitutie, toezegging

Een vrouw verkoopt in juli 2017 haar woning in Groningen. Door de verkoop heeft zij recht op teruggave van de door haar betaalde afvalstoffenheffing. Ondanks haar contacten met de gemeente en het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) ontvangt zij de teruggave niet.

Na tussenkomst van de ombudsman zegt het NBK toe de teruggave voor de zomervakantie op haar rekening te storten. In oktober heeft de vrouw haar geld nog steeds niet ontvangen. Ze neemt opnieuw contact op met de ombudsman. Die krijgt van het NBK te horen dat de terugbetaling niet goed is verwerkt in het systeem. Het NBK zegt toe alsnog op korte termijn te betalen. Een paar dagen later meldt het NBK dat dit ook is gebeurd.

Deel deze pagina op

Nieuws

Waar blijft de stadjerspas?

17 april 2019

Een vrouw ontvangt ondanks meerdere pogingen keer op keer geen nieuwe stadjerspas.

lees verder »

Verhuurders de dupe van gebrekkige informatievoorziening

09 april 2019

De gemeente heeft per 1 juli 2015 het kamerverhuurbeleid aangescherpt. De (onbekendheid met deze) beleidswijziging heeft tot 6 onderzoeken van de ombudsman geleid.

lees verder »