Tekstgrootte
kleiner groter

Verwarrende brieven

19.7.005 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: kwijtschelding, informatieverstrekking

Een vrouw wendt zich tot de ombudsman omdat ze de samenhang tussen de verschillende brieven van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) niet begrijpt. Op 17 december 2018 ontvangt de vrouw een brief waarin staat dat ze voor het jaar 2018 volledige kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing krijgt. Er is door het NBK echter wel geld van haar rekening afgeschreven. Op 18 januari 2019 krijgt ze een brief waarin staat dat ze géén volledige vrijstelling van de afvalstoffenheffing 2018 krijgt. Op 1 maart ontvangt ze nog een brief met dezelfde strekking. Ze begrijpt dit niet. De vrouw vertelt verder dat ze over de periode 1 december 2017 tot 1 december 2018 een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen en dit besluit ook heeft ingeleverd bij het NBK. Vanwege de individuele inkomenstoeslag heeft de vrouw recht op volledige kwijtschelding. Omdat de ombudsman vaststelt dat het NBK dit niet juist in zijn systeem heeft verwerkt, stuurt zij het besluit nogmaals naar het NBK. Verder constateert de ombudsman dat van de 3 brieven die het NBK heeft gestuurd aan de vrouw alleen de eerste correct was. De 2 latere brieven waren dat niet. Nadat in december 2018 het bericht was gestuurd dat de vrouw volledige kwijtschelding zou krijgen, heeft het NBK verzuimd om het bedrag dat ze reeds had betaald aan haar terug te betalen. Het NBK geeft aan dat er door een ambtelijke vergissing geen terugbetaling is aangemaakt in het systeem. Het NBK maakt hiervoor excuses. Ten slotte wijst de ombudsman het NBK er op dat de vrouw voor de periode van 1 december 2018 tot 1 december 2019 eveneens individuele inkomenstoeslag ontvangt, waardoor de vrouw ook voor 2019 volledige kwijtschelding zou moeten ontvangen. Dit blijkt ook niet in het systeem van het NBK te zijn verwerkt. Het NBK heeft dit inmiddels hersteld en zegt toe dat de vrouw ook voor 2019 volledige kwijtschelding krijgt.  

Deel deze pagina op

Nieuws

Terugbetaling blijft uit

16 september 2019

Een vrouw krijgt te horen dat zij teveel betaalde hondenbelasting terug zal ontvangen. De uitbetaling van het bedrag blijft echter uit.

lees verder »

Opgeruimd staat netjes

16 september 2019

Een vrouw wil in haar buurt graag aan de slag om op te ruimen. Het lukt haar niet om opruimmateriaal aan te vragen bij de gemeente.

lees verder »

Levenslang?

03 september 2019

Onderzoek van de ombudsman geeft een vrouw met schulden perspectief op kwijtschelding in de toekomst.

lees verder »