Tekstgrootte
kleiner groter

Verhuurders de dupe van gebrekkige informatievoorziening

Trefwoorden: informatieverstrekking, gelijke behandeling, fairplay, redelijkheid

De gemeente heeft per 1 juli 2015 het kamerverhuurbeleid aangescherpt. Ook voor een woning met 3 verhuurbare kamers die verhuurd worden aan 3 personen is een (beperkte) onttrekkingsvergunning vereist. Tot 1 juli 2017 kregen eigenaren van deze panden de tijd om zo’n vergunning aan te vragen.

Verhuurders die op de peildata 1 mei en 1 juli 2015 3 kamers aan 3 bewoners met verschillende achternamen in de leeftijdscategorie 18-25 jaar verhuurden, kregen een brief om vóór 1 juli 2017 een beperkte onttrekkingsvergunning aan te vragen. De selectie op bewoners in de leeftijdscategorie 18-25 jaar is naar het oordeel van de ombudsman te beperkt.

De gemeente heeft bij de aanscherping van haar beleid uitdrukkelijk toegezegd dat eigenaren die niet zijn aangeschreven via een advertentie worden opgeroepen om een vergunningaanvraag te doen. Dit is vastgelegd in de beleidsregels. De gemeente stelt dat er een advertentie is geplaatst. De door de gemeente overlegde advertentie is naar oordeel van de ombudsman niet de in de beleidsregels aangekondigde advertentie. De ombudsman constateert dan ook dat de gemeente niet volgens de behoorlijkheidsnormen goede informatieverstrekking, fair play en gelijke behandeling heeft gehandeld.

De (onbekendheid met deze) beleidswijziging heeft tot 6 onderzoeken van de ombudsman geleid.

Naar aanleiding van deze onderzoeken heeft de ombudsman een aanbeveling gedaan om al deze eigenaren alsnog een aanvraag voor een onttrekkingsvergunning te laten doen en hen daarbij niet de door de gemeente gestelde fatale termijn van 1 juli 2017 tegen te werpen. Het college heeft deze aanbeveling niet overgenomen. Een gevolg is dat de eigenaren de huur van een van hun huurders moeten opzeggen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Bureau ombudsman telefonisch bereikbaar tussen 9.00 - 13.00 uur

21 oktober 2019

In verband met beperkte personele bezetting zijn wij de komende tijd alleen 's ochtends van 9.00 - 13.00 uur telefonisch bereikbaar.

lees verder »

Gemeentelijke belastingen bij verhuizing

21 oktober 2019

Een man en vrouw gaan uit elkaar en de man verhuist met één van zijn kinderen naar een andere woning. Omdat het de man onduidelijk is in hoeverre hij de oorspronkelijke belastingaanslag over 2018 na zijn verhuizing nog moet betalen neemt hij veelvuldig contact op met het Noordelijk Belastingkantoor.

lees verder »

Een antwoord blijft uit

14 oktober 2019

Een man stuurt een e-mail aan de gemeente met een vraag. Als de gemeente na vijf maanden nog steeds niet heeft gereageerd op de e-mail wendt zijn vrouw zich tot de ombudsman.

lees verder »