Tekstgrootte
kleiner groter

Verhuurders de dupe van gebrekkige informatievoorziening

Trefwoorden: informatieverstrekking, gelijke behandeling, fairplay, redelijkheid

De gemeente heeft per 1 juli 2015 het kamerverhuurbeleid aangescherpt. Ook voor een woning met 3 verhuurbare kamers die verhuurd worden aan 3 personen is een (beperkte) onttrekkingsvergunning vereist. Tot 1 juli 2017 kregen eigenaren van deze panden de tijd om zo’n vergunning aan te vragen.

Verhuurders die op de peildata 1 mei en 1 juli 2015 3 kamers aan 3 studenten met verschillende achternamen in de leeftijdscategorie 18-25 jaar verhuurden, kregen een brief om vóór 1 juli 2017 een beperkte onttrekkingsvergunning aan te vragen. De selectie op studenten in de leeftijdscategorie 18-25 jaar is naar het oordeel van de ombudsman te beperkt.

De gemeente heeft bij de aanscherping van haar beleid uitdrukkelijk toegezegd dat eigenaren die niet zijn aangeschreven via een advertentie worden opgeroepen om een vergunningaanvraag te doen. Dit is vastgelegd in de beleidsregels. De gemeente stelt dat er een advertentie is geplaatst. De door de gemeente overlegde advertentie is naar oordeel van de ombudsman niet de in de beleidsregels aangekondigde advertentie. De ombudsman constateert dan ook dat de gemeente niet volgens de behoorlijkheidsnormen goede informatieverstrekking, fair play en gelijke behandeling heeft gehandeld.

De (onbekendheid met deze) beleidswijziging heeft tot 6 onderzoeken van de ombudsman geleid.

Naar aanleiding van deze onderzoeken heeft de ombudsman een aanbeveling gedaan om al deze eigenaren alsnog een aanvraag voor een onttrekkingsvergunning te laten doen en hen daarbij niet de door de gemeente gestelde fatale termijn van 1 juli 2017 tegen te werpen. Het college heeft deze aanbeveling niet overgenomen. Een gevolg is dat de eigenaren de huur van een van hun huurders moeten opzeggen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Waar blijft de stadjerspas?

17 april 2019

Een vrouw ontvangt ondanks meerdere pogingen keer op keer geen nieuwe stadjerspas.

lees verder »

Verhuurders de dupe van gebrekkige informatievoorziening

09 april 2019

De gemeente heeft per 1 juli 2015 het kamerverhuurbeleid aangescherpt. De (onbekendheid met deze) beleidswijziging heeft tot 6 onderzoeken van de ombudsman geleid.

lees verder »