Tekstgrootte
kleiner groter

Uiteindelijk toch telefonisch contact

18.6.059 Stichting WIJ

Trefwoorden: informatieverstrekking/communicatie, bereikbaarheid

Een moeder heeft bij haar huisarts een indicatie aangevraagd voor haar zoon. Die wil de indicatie ook afgeven maar weet niet waar de aanvraag voor vergoeding moet worden ingediend. Het lukt de huisarts in elk geval niet om contact te leggen met het WIJ-team. Als moeder erachteraan gaat bij de backoffice van de gemeente, wordt ze toch verwezen naar het WIJ-team. Daar vraagt ze aan haar contactpersonen om haar huisarts te bellen, maar dat doen ze niet, aldus moeder. Inmiddels is ze 3 maanden verder.
Het WIJ-team laat de ombudsman weten dat bij hen niet bekend is dat de huisarts contact heeft gezocht. Daarop vraagt moeder informatie op bij de huisarts. Die stuurt haar een stukje van haar dossier, dat moeder vervolgens aan de ombudsman geeft.
Uit de bestudering daarvan blijkt dat de huisarts in genoemde periode van 3 maanden tweemaal via een mobiel nummer telefonisch contact heeft gezocht met het WIJ-team. Beide keren kreeg de huisarts te horen dat het nummer ‘niet bereikbaar’ was. Dat het WIJ-team deze pogingen niet kende, is daarmee te verklaren.
Het dossier van de huisarts vermeldt ook het algemene nummer van het WIJ-team. Het is echter niet duidelijk of de huisarts dat nummer geprobeerd heeft.
Nu er een alternatief telefoonnummer voorhanden was, kan de ombudsman niet concluderen dat het WIJ-team in de periode van 3 maanden onbereikbaar was voor de huisarts, zoals moeder stelt.  
Naar aanleiding van de klacht heeft het WIJ-team zelf contact met de huisarts opgenomen. Uit het dossier van de huisarts blijkt dat dit contact heeft plaatsgevonden. Met deze actie reageerde het WIJ-team adequaat en oplossingsgericht op de klacht.

Deel deze pagina op

Nieuws

Waar blijft de stadjerspas?

17 april 2019

Een vrouw ontvangt ondanks meerdere pogingen keer op keer geen nieuwe stadjerspas.

lees verder »

Verhuurders de dupe van gebrekkige informatievoorziening

09 april 2019

De gemeente heeft per 1 juli 2015 het kamerverhuurbeleid aangescherpt. De (onbekendheid met deze) beleidswijziging heeft tot 6 onderzoeken van de ombudsman geleid.

lees verder »