Tekstgrootte
kleiner groter

Tweede kans goed opgepakt

17.1.105 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: klachtbehandeling, vakantie, horen

Een man dient via de ombudsman op 1 mei 2017 bij de gemeente een klacht in. Hij klaagt over het niet nakomen van een toezegging. Een adviesbureau dat de gemeente voor het project sanering wegverkeerslawaai Groningen in de arm heeft genomen, zegde toe dat in april 2017 een aannemer langs zou komen. En dat is niet gebeurd. Inmiddels is hij al vijf jaar bezig om zijn huis vanwege het wegverkeerslawaai geïsoleerd te krijgen.
Na ontvangst van de klacht vraagt de gemeente de man om contact met haar op te nemen. Na zes weken heeft zij nog niets van de man gehoord. Omdat de gemeente van het adviesbureau heeft begrepen dat er al wel een aannemer bij de man is geweest, meldt de gemeente de man ervan uit te gaan dat de klacht adequaat is opgepakt.
Twee weken later komt de man weer bij de ombudsman. Hij is op reis geweest en kon daarom geen contact met de gemeente opnemen. Het adviesbureau was hiervan op de hoogte. Hij begrijpt niet dat de gemeente niet even heeft kunnen wachten. Hij wacht namelijk al vijf jaar. Daarnaast vindt hij zijn klacht niet adequaat opgepakt. De bevindingen van de aannemer, die is langs geweest, kloppen niet. Hij wil een serieuze oplossing voor de door hem ondervonden geluidsoverlast door het verkeerslawaai. De ombudsman heeft daarop weer contact opgenomen met de gemeente, die de interne klachtbehandeling direct weer oppakt. Ditmaal naar tevredenheid van de man. Twee weken later meldt de man de ombudsman dat hem een voorstel is gedaan waar hij zich in kan vinden.

Deel deze pagina op

Nieuws

Onnodige gegevens opgevraagd

24 mei 2018

Een man beklaagt zich erover dat de gemeente zijn aanvraag om een bijstandsuitkering met terugwerkende kracht probeert te ontmoedigen.

lees verder »

Nakomen toezegging duurt 2 jaar

24 mei 2018

Omdat een toezegging al bijna 2 jaar oud is, legt de ombudsman de kwestie neer bij de directeur van de betreffende afdeling. Een week later laat de verantwoordelijke medewerker weten dat hij met de man tot een oplossing is gekomen.

lees verder »