Tekstgrootte
kleiner groter

Toezegging wordt niet nagekomen

18.1.006 Juridische Zaken

Trefwoorden: toezegging, betrouwbaarheid

Na de afronding van een eerder klachtenonderzoek meldt een man zich opnieuw bij de ombudsman. Tijdens het eerdere klachtenonderzoek heeft de gemeente de ombudsman op 13 december 2017 toegezegd dat zij de man nog dezelfde week een brief zou sturen. Maar de man heeft op 18 januari 2018 nog steeds niets van de gemeente gehoord.

De ombudsman krijgt van de gemeente te horen dat de brief vóór de kerst is verzonden. Als de ombudsman om een afschrift daarvan verzoekt, laat de gemeente op 24 januari 2018 weten dat er geen brief is verzonden, maar dat er e-mailcorrespondentie is gevoerd. Later blijkt echter dat gemeente de man pas op 26 januari 2018 een e-mail heeft gestuurd.

De ombudsman constateert dat de gemeente onjuiste informatie heeft verstrekt en de toezegging aan haar niet is nagekomen. Zij is van oordeel dat de gemeente daarmee in strijd heeft gehandeld met de norm betrouwbaarheid.

Deel deze pagina op

Nieuws

Waar blijft de stadjerspas?

17 april 2019

Een vrouw ontvangt ondanks meerdere pogingen keer op keer geen nieuwe stadjerspas.

lees verder »

Verhuurders de dupe van gebrekkige informatievoorziening

09 april 2019

De gemeente heeft per 1 juli 2015 het kamerverhuurbeleid aangescherpt. De (onbekendheid met deze) beleidswijziging heeft tot 6 onderzoeken van de ombudsman geleid.

lees verder »