Tekstgrootte
kleiner groter

Tijd voor actie

18.6.121 Stichting WIJ

Trefwoorden: voortvarendheid, vernietiging dossier

Een man meldt op het spreekuur dat de gemeente, ondanks een eerdere toezegging daartoe aan de ombudsman, na 2 maanden nog niet gereageerd heeft op een verzoek van zijn zoon om zijn dossier te vernietigen. Stichting WIJ (WIJ) had de ombudsman eerder toegezegd het verzoek in behandeling te nemen. De ombudsman neemt opnieuw contact op met WIJ om te informeren naar de stand van zaken. Vervolgens komt er pas na weer bijna 2 maanden duidelijkheid over de wijze waarop het verzoek zal worden afgehandeld. Tussen het in behandeling nemen van het verzoek en de beslissing op het verzoek zijn 4 maanden verstreken. Dat is naar het oordeel van de ombudsman geen redelijke behandeltermijn, zeker niet nu de man tussentijds niet op de hoogte is gehouden over de voortgang. De ombudsman stelt vast dat WIJ niet voortvarend heeft gehandeld. WIJ en de gemeente (die ook een dossier van de zoon heeft) zullen gehoor geven aan het verzoek tot vernietiging van de dossiers van de zoon, voor zover de wet dit toelaat. Voordat ze dit doen nodigen ze de man uit voor een gesprek om uit te leggen dat er slechts sprake is van digitale dossiers en dat de man (en zijn partner) niet aanwezig kunnen zijn bij het verwijderen van deze dossiers. Dat vindt de ombudsman netjes.

Deel deze pagina op

Nieuws

Bureau ombudsman telefonisch bereikbaar tussen 9.00 - 13.00 uur

21 oktober 2019

In verband met beperkte personele bezetting zijn wij de komende tijd alleen 's ochtends van 9.00 - 13.00 uur telefonisch bereikbaar.

lees verder »

Gemeentelijke belastingen bij verhuizing

21 oktober 2019

Een man en vrouw gaan uit elkaar en de man verhuist met één van zijn kinderen naar een andere woning. Omdat het de man onduidelijk is in hoeverre hij de oorspronkelijke belastingaanslag over 2018 na zijn verhuizing nog moet betalen neemt hij veelvuldig contact op met het Noordelijk Belastingkantoor.

lees verder »

Een antwoord blijft uit

14 oktober 2019

Een man stuurt een e-mail aan de gemeente met een vraag. Als de gemeente na vijf maanden nog steeds niet heeft gereageerd op de e-mail wendt zijn vrouw zich tot de ombudsman.

lees verder »