Tekstgrootte
kleiner groter

Tijd voor actie

18.6.121 Stichting WIJ

Trefwoorden: voortvarendheid, vernietiging dossier

Een man meldt op het spreekuur dat de gemeente, ondanks een eerdere toezegging daartoe aan de ombudsman, na 2 maanden nog niet gereageerd heeft op een verzoek van zijn zoon om zijn dossier te vernietigen. Stichting WIJ (WIJ) had de ombudsman eerder toegezegd het verzoek in behandeling te nemen. De ombudsman neemt opnieuw contact op met WIJ om te informeren naar de stand van zaken. Vervolgens komt er pas na weer bijna 2 maanden duidelijkheid over de wijze waarop het verzoek zal worden afgehandeld. Tussen het in behandeling nemen van het verzoek en de beslissing op het verzoek zijn 4 maanden verstreken. Dat is naar het oordeel van de ombudsman geen redelijke behandeltermijn, zeker niet nu de man tussentijds niet op de hoogte is gehouden over de voortgang. De ombudsman stelt vast dat WIJ niet voortvarend heeft gehandeld. WIJ en de gemeente (die ook een dossier van de zoon heeft) zullen gehoor geven aan het verzoek tot vernietiging van de dossiers van de zoon, voor zover de wet dit toelaat. Voordat ze dit doen nodigen ze de man uit voor een gesprek om uit te leggen dat er slechts sprake is van digitale dossiers en dat de man (en zijn partner) niet aanwezig kunnen zijn bij het verwijderen van deze dossiers. Dat vindt de ombudsman netjes.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »