Tekstgrootte
kleiner groter

Tijd voor actie

18.6.121 Stichting WIJ

Trefwoorden: voortvarendheid, vernietiging dossier

Een man meldt op het spreekuur dat de gemeente, ondanks een eerdere toezegging daartoe aan de ombudsman, na 2 maanden nog niet gereageerd heeft op een verzoek van zijn zoon om zijn dossier te vernietigen. Stichting WIJ (WIJ) had de ombudsman eerder toegezegd het verzoek in behandeling te nemen. De ombudsman neemt opnieuw contact op met WIJ om te informeren naar de stand van zaken. Vervolgens komt er pas na weer bijna 2 maanden duidelijkheid over de wijze waarop het verzoek zal worden afgehandeld. Tussen het in behandeling nemen van het verzoek en de beslissing op het verzoek zijn 4 maanden verstreken. Dat is naar het oordeel van de ombudsman geen redelijke behandeltermijn, zeker niet nu de man tussentijds niet op de hoogte is gehouden over de voortgang. De ombudsman stelt vast dat WIJ niet voortvarend heeft gehandeld. WIJ en de gemeente (die ook een dossier van de zoon heeft) zullen gehoor geven aan het verzoek tot vernietiging van de dossiers van de zoon, voor zover de wet dit toelaat. Voordat ze dit doen nodigen ze de man uit voor een gesprek om uit te leggen dat er slechts sprake is van digitale dossiers en dat de man (en zijn partner) niet aanwezig kunnen zijn bij het verwijderen van deze dossiers. Dat vindt de ombudsman netjes.

Deel deze pagina op

Nieuws

Ik weet niet hoe

11 juni 2019

Een man probeert al een jaar een afspraak met het NBK te maken over de betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen 2018.

lees verder »

Jaarverslag 2018 ‘Hoe hoog ligt de lat?’

04 juni 2019

Klachtbehandeling is maatwerk, blijkt uit het jaarverslag 2018 van de ombudsman Groningen. Het tempo van het gemeentelijk handelen en de informatievoorziening zijn de belangrijkste thema’s.

lees verder »