Tekstgrootte
kleiner groter

Terugplaatsing bankje zit niet iedereen lekker

18.1.002 Stadsbeheer

Trefwoorden: overlast, meldingen, monitoring

Een man beklaagt zich erover dat het bankje achter zijn woning niet wordt verwijderd terwijl het gebruik ervan door ‘indrinkers, uitzitters en hang- en schooljeugd’ overlast veroorzaakt. Het bankje is in 2016 (terug)geplaatst, terwijl het in 2000 juist vanwege overlast was verwijderd. De man vindt het niet correct dat er over de terugplaatsing geen overleg met hem als direct belanghebbende is geweest.
De gemeente laat weten dat medewerkers van de gemeente in juli 2016 bij de man zijn langs geweest naar aanleiding van zijn klachten. Er is toen afgesproken dat op basis van overlastmeldingen zou worden bepaald of het bankje zou blijven staan of zou worden weggehaald. Op dat moment was er geen directe aanleiding om het bankje opnieuw weg te halen omdat overige omwonenden geen last hadden. Verder is toen ook geconstateerd dat de directe omgeving van het bankje schoon en veilig oogde. Als dat anders was geweest, had dat een signaal van overlast kunnen zijn.
De gemeente heeft vervolgens een half jaar lang het aantal binnengekomen overlastmeldingen gemonitord. Na een half jaar actief monitoren constateerde de gemeente dat er geen problemen waren rondom het bankje. Uit informatie van de overlastcoördinator blijkt dat er ook ná die tijd geen meldingen zijn binnengekomen over het bankje, behalve van de man zelf.
De ombudsman stelt vast dat de gemeente de overlastklachten serieus heeft opgepakt, maar dat haar onderzoek niet heeft aangetoond dat er breder sprake is van overlast. In haar reactie legt de gemeente inzichtelijk uit welke acties zij heeft ondernomen en hoe zij tot haar besluit is gekomen. Het bankje is (terug)geplaatst op initiatief van de Bewonersorganisatie. Dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan dit initiatief is netjes. Ook ondanks het feit dat het bewuste bankje 16 jaar eerder zou zijn verwijderd vanwege overlast. Doordat het initiatief van de Bewonersorganisatie kwam is die namens omwonenden, dus ook de man, bij het besluitvormingsproces betrokken. Dat de gemeente daarvan uitging, kan de ombudsman volgen. Met de voorwaarde die de gemeente aan de plaatsing heeft gesteld dat het gebruik van het bankje geen overlast mag veroorzaken, laat de gemeente zien oog te hebben gehad voor alle belangen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Hulp of ondersteuning? Kostbaar verschil!

09 juli 2019

Een vrouw klaagt erover dat ze door WIJ Groningen niet is gewezen op de mogelijkheid van huishoudelijke hulp. Die is veel goedkoper dan de voor haar geïndiceerde huishoudelijke ondersteuning.

lees verder »

Adresverwisseling

02 juli 2019

Een vrouw komt maar niet in contact met het Noordelijk Belastingkantoor over een onterechte adreswijziging.

lees verder »