Tekstgrootte
kleiner groter

Terugbetaling blijft uit

 19.7.013 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: terugbetaling, organisatie

Een vrouw ontvangt eind november 2018 een brief van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK), waarin wordt aangegeven dat zij € 32,71 terug zal ontvangen aan te veel betaalde hondenbelasting. Dit bedrag zal volgens de brief binnen ongeveer 6 weken aan haar worden overgemaakt. Omdat het bedrag maar niet aan haar wordt uitbetaald, heeft de vrouw hierover meerdere malen telefonisch contact met het NBK. Er wordt de vrouw steeds toegezegd dat het bedrag binnen enkele dagen op haar rekening zal staan. Dit gebeurt echter niet. In maart 2019 krijgt zij vervolgens telefonisch te horen dat er geen notities van haar eerdere contacten met het NBK in haar dossier zitten. Voor de vrouw is de maat vol en daarom wendt zij zich tot de ombudsman. De ombudsman constateert dat het NBK niet binnen de in de brief van november 2018 genoemde termijn van 6 weken het bedrag van € 32,71 heeft overgemaakt. Verder stelt de ombudsman vast dat ook nadat de vrouw het NBK meerdere malen telefonisch op het uitblijven heeft gewezen, het bedrag nog steeds niet werd overgemaakt. Het NBK handelde op dit punt dan ook niet correct. Tijdens het klachtenonderzoek van de ombudsman heeft het NBK zijn niet behoorlijke gedraging direct gecorrigeerd door het bedrag aan de vrouw over te maken. Het NBK heeft verder uitgelegd dat door een vergissing het bedrag niet is opgenomen in de betaallijst. Het NBK stelt daarnaast vast dat nadat de vrouw het NBK hierop heeft gewezen er ten onrechte geen controle heeft plaatsgevonden waarom de vrouw het bedrag nog niet had ontvangen. Het NBK erkent dat er sprake is geweest van een onzorgvuldige behandeling en stelt dat de klacht van de vrouw een leerpunt is voor de administratie. Voor zijn niet correcte handelen biedt het NBK zijn excuses aan en dat is netjes.

Deel deze pagina op

Nieuws

Bureau ombudsman telefonisch bereikbaar tussen 9.00 - 13.00 uur

21 oktober 2019

In verband met beperkte personele bezetting zijn wij de komende tijd alleen 's ochtends van 9.00 - 13.00 uur telefonisch bereikbaar.

lees verder »

Gemeentelijke belastingen bij verhuizing

21 oktober 2019

Een man en vrouw gaan uit elkaar en de man verhuist met één van zijn kinderen naar een andere woning. Omdat het de man onduidelijk is in hoeverre hij de oorspronkelijke belastingaanslag over 2018 na zijn verhuizing nog moet betalen neemt hij veelvuldig contact op met het Noordelijk Belastingkantoor.

lees verder »

Een antwoord blijft uit

14 oktober 2019

Een man stuurt een e-mail aan de gemeente met een vraag. Als de gemeente na vijf maanden nog steeds niet heeft gereageerd op de e-mail wendt zijn vrouw zich tot de ombudsman.

lees verder »