Tekstgrootte
kleiner groter

Stadjerspas zonder e-mailadres

19.1.029 Maatschappelijke ontwikkeling

Trefwoorden: digitalisering

Een vrouw vertelt dat ze al jaren een stadjerspas wil. Omdat ze geen e-mailadres heeft, krijgt ze echter steeds te horen dat dit niet kan. De ombudsman meldt de vrouw dat een eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de gemeente ook zonder een e-mailadres een stadjerspas afgeeft. Omdat dit onderzoek al van enige jaren geleden is, gaat de ombudsman na of dit nog steeds het geval is.
De gemeente bevestigt dat de vrouw ook zonder e-mailadres een stadjerspas kan krijgen. Ze zal zonder e-mailadres alleen geen nieuwsbrieven en aanbiedingen ontvangen. De vrouw laat weten dat ze voor deze informatie wel bij vrienden terechtkan. De gemeente zal contact met de vrouw opnemen om een stadjerspas voor haar te regelen. Daarmee is de kwestie opgelost.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »