Tekstgrootte
kleiner groter

Scheve en zieke bomen niet preventief gekapt

 17.1.032 Stadsbeheer

Trefwoorden: bomen, informatieverstrekking/communicatie

Omwonenden maken zich zorgen dat bij een storm een scheve plataan en een zieke kastanje tegenover hun woningen op hun huizen zullen vallen. De gemeente wil de bomen echter niet preventief kappen. De gemeente geeft aan dat zij de situatie in de gaten houdt, maar meldt omwonenden ook dat hun dossier is gesloten. Dit stelt de omwonenden niet gerust. Daarnaast zijn zij bang dat als de boom op hun huis terecht komt, een deel van de schade voor hun rekening komt.

Tijdens het onderzoek van de ombudsman blijkt de gemeente de plataan jaarlijks te controleren en de zieke kastanje zelfs drie keer per jaar. Wat de gemeente heeft gesloten is de melding, niet de controles. Tot op heden heeft de gemeente vastgesteld dat de bomen geen gevaar vormen. De gemeente legt verder uit dat het ook niet te voorspellen is wanneer dat gevaar zou kunnen optreden. Hoewel duidelijk is dat de kastanje de kastanjebloedingsziekte niet zal overleven, is niet te voorzien op welke termijn dat zal gebeuren. Dat kan nog wel 20 jaar duren. Mocht er echter sprake zijn van een secundaire aantasting, bijvoorbeeld zwam, dan zal een kapvergunning worden aangevraagd.

De ombudsman constateert dat het besluit om al dan niet tot kap van een boom over te gaan aan de gemeente is. De ombudsman mag niet toetsen of het besluit juist is. Wel kan de ombudsman oordelen of het besluit deugdelijk is onderbouwd. En dat is het geval.

De gemeente geeft verder aan begrip te hebben voor de zorg van omwonenden en juist daarom voert zij regelmatige controles uit. Mocht echter onverhoopt een (gemeentelijke) boom toch schade veroorzaken, dan is de gemeente de aansprakelijk te stellen partij. De ombudsman stelt vast dat de gemeente er bovenop zit en hoopt dat met de gegeven uitleg en de toezegging van de controles de zorgen van omwonenden zijn verminderd.

Deel deze pagina op

Nieuws

Opschorting betalingsplicht

11 november 2019

Een vrouw vertelt de ombudsman dat ze bewindvoerder is voor een AOW-gerechtigd echtpaar. Het echtpaar krijgt in 2018 geen kwijtschelding van de gemeentelijke -en waterschapsbelastingen, terwijl dit eerdere jaren wel het geval was.

lees verder »

Langslepend stoepparkeerprobleem

04 november 2019

Een man ervaart overlast van voor zijn woning geparkeerde auto’s. Eind 2015 - begin 2016 is de rijweg versmald en het trottoir verbreed. Tot die tijd stond er een bord ‘verboden te parkeren’.

lees verder »

Registratie overleden kind in basisregistratie

28 oktober 2019

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman omdat zij het niet eens is met de wijze waarop haar overleden dochter door de gemeente in de Basisregistratie Personen is geregistreerd.

lees verder »