Tekstgrootte
kleiner groter

Reactie op kwijtscheldingsverzoek blijft (lang) uit

18.7.072 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: behandeltermijn, klachtbehandeling

Een vrouw klaagt dat ze geen reactie ontvangt van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) op haar kwijtscheldingsaanvraag 2017. Omdat de klacht nog niet bekend is bij het NBK, stuurt de ombudsman deze door naar de klachtenfunctionaris van het NBK voor afhandeling. Daarbij verzoekt ze de klachtenfunctionaris haar op de hoogte te houden van de klachtafhandeling.

Omdat ze na 7 weken niets hoort informeert de ombudsman bij de klachtenfunctionaris naar de klachtafhandelingsbrief. Die blijkt de klacht echter niet te hebben ontvangen. De ombudsman stuurt de klacht opnieuw aan de klachtenfunctionaris met daarbij de vraag of hij de vrouw wilt informeren dat er enige vertraging is opgetreden in de klachtafhandeling, zodat de vrouw weet waar ze aan toe is. Op dat moment beëindigt de ombudsman haar bemoeienissen.

Drie maanden later stuurt de vrouw opnieuw een e-mail aan de ombudsman waarin ze laat weten nog geen reactie te hebben ontvangen. Als de ombudsman er weer achteraangaat, handelt het NBK pas de klacht af. De ombudsman oordeelt dat het NBK, gezien het tijdsverloop van meer dan 5 maanden, niet voortvarend heeft gehandeld.

Uit de informatie in de klachtafhandelingsbrief blijkt dat het NBK al maanden eerder heeft gereageerd op haar verzoek om kwijtschelding. En daar was het de vrouw om te doen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Meer hulp nodig, geen geld

16 januari 2019

Een bejaarde man en zijn vrouw hebben meerdere e-mails gestuurd. De vraag naar zorg is groot en de hulp die zij nu krijgen is te weinig. Daarnaast lukt het hen niet om de eigen bijdrage te betalen.

lees verder »

Overstappen naar ander WIJ-team

16 januari 2019

Een man moet zijn kamer uit en is op zoek naar een oplossing. Bij zijn WIJ-team krijgt hij hiervoor geen ondersteuning en hij wil naar een ander WIJ-team.

lees verder »