Tekstgrootte
kleiner groter

Reactie op kwijtscheldingsverzoek blijft (lang) uit

18.7.072 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: behandeltermijn, klachtbehandeling

Een vrouw klaagt dat ze geen reactie ontvangt van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) op haar kwijtscheldingsaanvraag 2017. Omdat de klacht nog niet bekend is bij het NBK, stuurt de ombudsman deze door naar de klachtenfunctionaris van het NBK voor afhandeling. Daarbij verzoekt ze de klachtenfunctionaris haar op de hoogte te houden van de klachtafhandeling.

Omdat ze na 7 weken niets hoort informeert de ombudsman bij de klachtenfunctionaris naar de klachtafhandelingsbrief. Die blijkt de klacht echter niet te hebben ontvangen. De ombudsman stuurt de klacht opnieuw aan de klachtenfunctionaris met daarbij de vraag of hij de vrouw wilt informeren dat er enige vertraging is opgetreden in de klachtafhandeling, zodat de vrouw weet waar ze aan toe is. Op dat moment beëindigt de ombudsman haar bemoeienissen.

Drie maanden later stuurt de vrouw opnieuw een e-mail aan de ombudsman waarin ze laat weten nog geen reactie te hebben ontvangen. Als de ombudsman er weer achteraangaat, handelt het NBK pas de klacht af. De ombudsman oordeelt dat het NBK, gezien het tijdsverloop van meer dan 5 maanden, niet voortvarend heeft gehandeld.

Uit de informatie in de klachtafhandelingsbrief blijkt dat het NBK al maanden eerder heeft gereageerd op haar verzoek om kwijtschelding. En daar was het de vrouw om te doen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Gemachtigde ontvangt geen besluit op bezwaar

20 november 2018

Een man klaagt bij zijn contactpersoon van de Sociale Dienst dat de gemeente het besluit op zijn bezwaar niet naar zijn gemachtigde heeft gestuurd, zoals de wet voorschrijft.

lees verder »

Onoverkomelijke drempel?

13 november 2018

Een secretaris van een vereniging van eigenaren meldt de ombudsman dat hij al 5 maanden wacht op een inhoudelijke reactie van de gemeente op zijn brief. In die brief maakt hij melding van trillingsoverlast

lees verder »