Tekstgrootte
kleiner groter

Reactie op kwijtscheldingsverzoek blijft (lang) uit

18.7.072 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: behandeltermijn, klachtbehandeling

Een vrouw klaagt dat ze geen reactie ontvangt van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) op haar kwijtscheldingsaanvraag 2017. Omdat de klacht nog niet bekend is bij het NBK, stuurt de ombudsman deze door naar de klachtenfunctionaris van het NBK voor afhandeling. Daarbij verzoekt ze de klachtenfunctionaris haar op de hoogte te houden van de klachtafhandeling.

Omdat ze na 7 weken niets hoort informeert de ombudsman bij de klachtenfunctionaris naar de klachtafhandelingsbrief. Die blijkt de klacht echter niet te hebben ontvangen. De ombudsman stuurt de klacht opnieuw aan de klachtenfunctionaris met daarbij de vraag of hij de vrouw wilt informeren dat er enige vertraging is opgetreden in de klachtafhandeling, zodat de vrouw weet waar ze aan toe is. Op dat moment beëindigt de ombudsman haar bemoeienissen.

Drie maanden later stuurt de vrouw opnieuw een e-mail aan de ombudsman waarin ze laat weten nog geen reactie te hebben ontvangen. Als de ombudsman er weer achteraangaat, handelt het NBK pas de klacht af. De ombudsman oordeelt dat het NBK, gezien het tijdsverloop van meer dan 5 maanden, niet voortvarend heeft gehandeld.

Uit de informatie in de klachtafhandelingsbrief blijkt dat het NBK al maanden eerder heeft gereageerd op haar verzoek om kwijtschelding. En daar was het de vrouw om te doen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »