Tekstgrootte
kleiner groter

Problemen met termijnen

18.7.064 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: behandeltermijn, informatieverstrekking

Een man vraagt via MijnNoordelijkbelastingkantoor kwijtschelding aan voor de waterschapsbelasting. Vervolgens ontvangt hij een brief van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK), waarin staat dat er meer gegevens nodig zijn. Hij wordt verzocht om binnen 14 dagen een kwijtscheldingsformulier terug te sturen. Het NBK lijkt hiermee een fatale termijn te stellen. En dat is, zo leest de man in een uitspraak van de Nationale ombudsman, niet toegestaan. Hij maakt dan ook nog dezelfde dag ‘bezwaar’. Omdat een antwoord op zijn ‘bezwaar’ na 6 weken uitblijft, stelt de man het NBK in gebreke. Daarop ontvangt hij wel een reactie. Die gaat er echter vanuit dat de man het NBK in gebreke heeft gesteld vanwege het uitblijven van een beslissing op zijn verzoek om kwijtschelding. En dat is een andere vraag. De man beklaagt zich bij de ombudsman dat het NBK niet binnen de wettelijke termijn van 6 weken op zijn ‘bezwaar’ heeft gereageerd.

De ombudsman krijgt van het NBK te horen dat het de man inmiddels telefonisch heeft meegedeeld dat bij kwijtscheldingsverzoeken geen fatale termijnen worden gehanteerd. De termijn in de brief is een termijn van orde. Dat betekent dat een afwijzing volgt als gegevens niet binnen de termijn worden ingeleverd, maar daarna kan het kwijtscheldingsverzoek altijd opnieuw worden ingediend. Deze uitleg kan de ombudsman volgen. Maar omdat dit niet in de brief staat, de brief niet duidelijk maakt welke gegevens er ontbreken en de man door middel van een kwijtscheldingsformulier opnieuw kwijtschelding lijkt te moeten aanvragen, is er naar het oordeel van de ombudsman geen sprake van goede informatieverstrekking.

Verder constateert de ombudsman dat de man pas ná 10 weken een reactie heeft gekregen op zijn ‘bezwaar’.  Aangezien het gaat om een eenvoudig te beantwoorden kwestie is dit naar haar oordeel niet binnen een redelijke termijn.

Deel deze pagina op

Nieuws

Ik weet niet hoe

11 juni 2019

Een man probeert al een jaar een afspraak met het NBK te maken over de betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen 2018.

lees verder »

Jaarverslag 2018 ‘Hoe hoog ligt de lat?’

04 juni 2019

Klachtbehandeling is maatwerk, blijkt uit het jaarverslag 2018 van de ombudsman Groningen. Het tempo van het gemeentelijk handelen en de informatievoorziening zijn de belangrijkste thema’s.

lees verder »