Tekstgrootte
kleiner groter

Parkeerplaats opgeofferd

18.1.132 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: klachtbehandeling, bekendmaking

Het plaatsen van een oplaadpunt voor elektrische auto’s zorgt bij een bewoner van een straat voor een onaangename verrassing. De man stelt dat een parkeerplaats wordt opgeofferd terwijl er voor de bewoners in de straat al onvoldoende parkeerruimte is. Hij vindt dat hij persoonlijk op de hoogte had moeten worden gesteld. De man is niet tevreden met de klachtafhandeling door de gemeente en stapt naar de ombudsman.
De ombudsman leest in de stukken die de man meestuurt dat de plaatsing van de oplaadpaal gebaseerd is op een verkeersbesluit. Hiertegen kan bezwaar en beroep worden aangetekend. Een klachtenprocedure kan hiervoor niet in de plaats treden omdat deze procedures met voldoende waarborgen zijn omkleed. In dit geval is het verkeersbesluit al onherroepelijk is geworden, waardoor is geen bezwaar en beroep meer mogelijk. Dat betekent dat het verkeersbesluit voor de man en de ombudsman een gegeven is. De man geeft aan geen bezwaar te hebben kunnen maken omdat hij niet persoonlijk op de hoogte is gesteld.
Verkeersbesluiten moeten worden gepubliceerd in de Staatscourant en de ombudsman constateert dat dit ook is gebeurd. Daarmee heeft de gemeente volgens de regels gehandeld. Dat de man de Staatscourant niet leest, kan de ombudsman zich voorstellen. Om dit te ondervangen heeft de gemeente een e-mail- en appservice ontwikkeld. Iedere week wijst de gemeente in de Gezinsbode op deze service. Op deze manier kan men zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de buurt/wijk. Hiermee doet de gemeente naar het oordeel van de ombudsman voldoende om haar burgers op de hoogte te stellen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Sluiting Hemelvaartsdag

21 mei 2019

In verband met Hemelvaartsdag is het kantoor van de ombudsman gesloten op 30 mei 2019.

lees verder »

Jaarverslagen 2018 Stichting WIJ en NBK

15 mei 2019

Voor het eerst brengt de ombudsman Groningen een jaarverslag uit van de klachten die zij behandelde over stichting WIJ en het Noordelijk Belastingkantoor (NBK).

lees verder »