Tekstgrootte
kleiner groter

Parkeerplaats opgeofferd

18.1.132 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: klachtbehandeling, bekendmaking

Het plaatsen van een oplaadpunt voor elektrische auto’s zorgt bij een bewoner van een straat voor een onaangename verrassing. De man stelt dat een parkeerplaats wordt opgeofferd terwijl er voor de bewoners in de straat al onvoldoende parkeerruimte is. Hij vindt dat hij persoonlijk op de hoogte had moeten worden gesteld. De man is niet tevreden met de klachtafhandeling door de gemeente en stapt naar de ombudsman.
De ombudsman leest in de stukken die de man meestuurt dat de plaatsing van de oplaadpaal gebaseerd is op een verkeersbesluit. Hiertegen kan bezwaar en beroep worden aangetekend. Een klachtenprocedure kan hiervoor niet in de plaats treden omdat deze procedures met voldoende waarborgen zijn omkleed. In dit geval is het verkeersbesluit al onherroepelijk is geworden, waardoor is geen bezwaar en beroep meer mogelijk. Dat betekent dat het verkeersbesluit voor de man en de ombudsman een gegeven is. De man geeft aan geen bezwaar te hebben kunnen maken omdat hij niet persoonlijk op de hoogte is gesteld.
Verkeersbesluiten moeten worden gepubliceerd in de Staatscourant en de ombudsman constateert dat dit ook is gebeurd. Daarmee heeft de gemeente volgens de regels gehandeld. Dat de man de Staatscourant niet leest, kan de ombudsman zich voorstellen. Om dit te ondervangen heeft de gemeente een e-mail- en appservice ontwikkeld. Iedere week wijst de gemeente in de Gezinsbode op deze service. Op deze manier kan men zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de buurt/wijk. Hiermee doet de gemeente naar het oordeel van de ombudsman voldoende om haar burgers op de hoogte te stellen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »