Tekstgrootte
kleiner groter

Overlast door uitbreiding terras

19.1.001 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: geluidsoverlast, terrasvergunning

Een man meldt zich bij de ombudsman. Hij ervaart sinds de uitbreiding van een terras tegenover zijn huis veel geluidsoverlast. De man krijgt van de gemeente te horen dat aan het café een vergunning is verleend voor het grotere terras. De man is hier niet van op de hoogte, terwijl hem in 2017 door de gemeente is toegezegd op de hoogte te zullen worden gehouden van eventuele vergunning aan het café. De man is van mening dat de gemeente bij het verlenen van de vergunning voor het grotere terras haar verantwoordelijkheid voor het welzijn van de omwonenden niet heeft genomen. Tijdens het onderzoek van de ombudsman zet de gemeente duidelijk uiteen hoe het proces van de vergunningverlening voor de uitbreiding van het terras is verlopen. Omwonenden worden bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een terrasvergunning, of de uitbreiding daarvan, niet meegenomen in het proces. Als de bestemming van het pand een horecavestiging toelaat dan is het volgens de gemeente gebruikelijk dat daar een terras bij hoort. De ambtenaar die de vergunning voor de uitbreiding van het terras heeft verleend had de notitie niet gelezen waarin staat dat de man op de hoogte zou worden gehouden. Hij is daardoor niet op de hoogte gesteld van de verleende vergunning. Hij is hierdoor niet in de gelegenheid geweest om zijn bezwaren tegen de uitbreiding van het terras te uiten. De gemeente biedt hiervoor haar excuses aan. De ombudsman constateert dat op grond van de APV deze omissie geen reden is om de vergunning in te trekken. Overlast kan volgens de APV echter wel een reden zijn voor intrekken van een terrasvergunning. Om over te gaan tot intrekking moet er volgens de gemeente dan wel sprake zijn van ernstige overlast, die meermaals is geconstateerd. Ook moeten waarschuwingen en andere handhavingsmiddelen niet effectief blijken. De man heeft in de periode van april tot en met kerst 2018 slechts tweemaal bij de gemeente geklaagd over geluidsoverlast van het café. Voor de intrekking van een vergunning vanwege ernstige overlast is dat te weinig. Voor de vorming van een overlastdossier adviseert de ombudsman de man dan ook om overlast te blijven melden op de momenten dat hij die ervaart.

Deel deze pagina op

Nieuws

Bureau ombudsman telefonisch bereikbaar tussen 9.00 - 13.00 uur

21 oktober 2019

In verband met beperkte personele bezetting zijn wij de komende tijd alleen 's ochtends van 9.00 - 13.00 uur telefonisch bereikbaar.

lees verder »

Gemeentelijke belastingen bij verhuizing

21 oktober 2019

Een man en vrouw gaan uit elkaar en de man verhuist met één van zijn kinderen naar een andere woning. Omdat het de man onduidelijk is in hoeverre hij de oorspronkelijke belastingaanslag over 2018 na zijn verhuizing nog moet betalen neemt hij veelvuldig contact op met het Noordelijk Belastingkantoor.

lees verder »

Een antwoord blijft uit

14 oktober 2019

Een man stuurt een e-mail aan de gemeente met een vraag. Als de gemeente na vijf maanden nog steeds niet heeft gereageerd op de e-mail wendt zijn vrouw zich tot de ombudsman.

lees verder »