Tekstgrootte
kleiner groter

Overlast door gemeentelijke bomen

17.1.003 Stadsbeheer

Trefwoorden: overlast, beoordeling, schade, communicatie, toezegging

Een vrouw ervaart overlast van de opdrukkende wortels van de 4 gemeentelijke bomen naast haar woning. Deze bomen zijn geplant toen de woning er al stond. De vrouw en haar echtgenoot hebben de woning 14 jaar geleden gekocht en moeten iedere 4 jaar de wortels kappen en de oprit opnieuw bestraten. Nu ontstaat ook schade aan de overige bestrating en begint de garage te verzakken. De vrouw vindt dat de gemeente verantwoordelijk is en voor het herstel moet zorgen. Maar die doet dat niet.
De ombudsman constateert dat in het beleid van de gemeente staat dat als je op je eigen erf last hebt van de boomwortels van een ander erf, je deze wortels mag weghakken (wortelkaprecht). Zo kun je als eigenaar vervolgens de oprit herstellen. Als dit niet (meer) kan zonder dat de boom doodgaat, moet de gemeente onderzoeken of de bomen gekapt moeten worden.
De ombudsman stelt vast dat de gemeente aan de hand van een beoordelingsformulier heeft onderzocht of de 4 bomen moesten worden gekapt. Op deze wijze oordeelt de gemeente of de overlastwaarde hoger is dan de boomwaarde. Als dat zo is, is er sprake van ‘onevenredige overlast’. Dat is hier niet het geval.
De gemeente biedt aan om, als de vrouw de oprit open heeft liggen, haar van advies te dienen bij het kappen van de wortels. Als de wortels goed worden gekapt zal het over het algemeen langer duren voordat de oprit weer herstraat moet worden. Verder wijst zij de vrouw op de mogelijkheid om bij de gemeente een schadeclaim in te dienen. In dat geval zal een schade-expert bepalen wat de mate van schade is en of de gemeente aansprakelijk is voor de gemaakte kosten.
Over de communicatie met de vrouw laat de gemeente weten dat zij een standaardbrief heeft gestuurd waarin zij niet inging op het verzoek om herstel van haar oprit. De gemeente zegt toe dit in de toekomst anders te gaan doen. Ook ontbrak een toelichting bij het beoordelingsformulier. Die toelichting is tijdens de klachtprocedure alsnog gegeven. De ombudsman constateert ten slotte dat de gemeente een toezegging niet is nagekomen. Die toezegging was dat een vaktechnisch medewerker contact met de vrouw zou opnemen. De gemeente erkent dit en zal in dit in de toekomst anders doen.

Lees hier het rapport.

Deel deze pagina op

Nieuws

Opschorting betalingsplicht

11 november 2019

Een vrouw vertelt de ombudsman dat ze bewindvoerder is voor een AOW-gerechtigd echtpaar. Het echtpaar krijgt in 2018 geen kwijtschelding van de gemeentelijke -en waterschapsbelastingen, terwijl dit eerdere jaren wel het geval was.

lees verder »

Langslepend stoepparkeerprobleem

04 november 2019

Een man ervaart overlast van voor zijn woning geparkeerde auto’s. Eind 2015 - begin 2016 is de rijweg versmald en het trottoir verbreed. Tot die tijd stond er een bord ‘verboden te parkeren’.

lees verder »

Registratie overleden kind in basisregistratie

28 oktober 2019

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman omdat zij het niet eens is met de wijze waarop haar overleden dochter door de gemeente in de Basisregistratie Personen is geregistreerd.

lees verder »