Tekstgrootte
kleiner groter

Ongewenst dichtbij

18.1.011 College

Trefwoorden: (geluids)overlast, reactietermijn

Een vrouw vertelt dat zij na 3 maanden nog geen reactie heeft ontvangen op haar brief aan het college van B&W. In deze brief maakt de vrouw melding van de overlast van een horecaterras dat grenst aan haar kleine terras. Ook vraagt ze wie de exploitatievergunning heeft verleend en of er wel een terras is toegestaan op die plek. Ze doet de suggestie om het terras te verplaatsen.

De gemeente laat in haar reactie aan de ombudsman weten dat het haar spijt dat de brief zo lang is blijven liggen. Dat had nooit mogen gebeuren. Een afdoende verklaring kan de gemeente hiervoor niet geven en daarom biedt zij haar excuses aan.

Inhoudelijk laat de gemeente weten dat zij de vergunningen waarin de terrassen expliciet zijn benoemd, niet verplicht hoeft te publiceren en dat ook niet heeft gedaan. De ombudsman kan achteraf alleen maar vaststellen dat de vrouw destijds niet wist dat er een terras kwam en dit is helaas niet meer te herstellen.

Omdat de gestelde overlast al enkele jaren speelt en geluidsmetingen tot nu toe zijn uitgebleven heeft de ombudsman een gesprek met betrokken gemeentelijke medewerkers en de vrouw. Tijdens dat gesprek worden afspraken gemaakt voor nader onderzoek. Als de ombudsman 2 maanden later de resultaten daarvan ontvangt, stelt ze vast dat er een verschil lijkt te zijn in de beschrijving van de overlastproblematiek. Dat is aanleiding voor de ombudsman voor een gesprek ter plaatse met alle betrokkenen.

Tijdens dit gesprek komt de wens van de vrouw ter sprake voor een fysieke afscheiding tussen beide terrassen. Gezien de positieve insteek van alle betrokkenen verzoekt de ombudsman de gemeente om deze optie serieus te onderzoeken samen met de exploitant. Mede vanwege het feit dat de vrouw al 30 jaar op deze plek woont en het horecaterras zó dicht bij haar terras is gelegen. Daarbij speelt mee dat de vrouw uitdrukkelijk heeft aangegeven dat hiermee het probleem voor haar in belangrijke mate zou worden weggenomen. Voor de door de vrouw gewenste geluidsmetingen doet de gemeente een concreet voorstel voor de periode dat het terras weer gebruikt gaat worden. Voor de vrouw is het namelijk belangrijk om te weten of de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit daadwerkelijk overschreden worden bij gebruik van het terras.

Met deze afspraken rondt de ombudsman haar onderzoek af.

Deel deze pagina op

Nieuws

Ik weet niet hoe

11 juni 2019

Een man probeert al een jaar een afspraak met het NBK te maken over de betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen 2018.

lees verder »

Jaarverslag 2018 ‘Hoe hoog ligt de lat?’

04 juni 2019

Klachtbehandeling is maatwerk, blijkt uit het jaarverslag 2018 van de ombudsman Groningen. Het tempo van het gemeentelijk handelen en de informatievoorziening zijn de belangrijkste thema’s.

lees verder »