Tekstgrootte
kleiner groter

Onderhoud scootmobiel is duur

18.6.041 Stichting WIJ

Trefwoorden: informatieverstrekking, Wmo

De scootmobiel van een man heeft onderhoud nodig. In het verleden had hij een scootmobiel vanuit de Wmo. Maar omdat hij de eigen bijdrage na zijn pensionering niet langer kan betalen, heeft hij er zelf een gekocht. Dat hij het onderhoud nu ook zelf moet betalen, vindt de man logisch. Maar het bedrijf dat het onderhoud uitvoert is verhuisd naar Friesland en brengt nu voorrijkosten in rekening die de man erg hoog vindt. Van het bedrijf dat de gemeente destijds voor het onderhoud van zijn scootmobiel inschakelde, heeft de man te horen gekregen dat die geen onderhoud pleegt/reparaties verricht voor particulieren. Daarom heeft de man aan WIJ gevraagd of de gemeente hem hierbij kan helpen. Hij stelt dat de gemeente tenslotte ook bespaart op de kosten van bijvoorbeeld een verzekering van de scootmobiel. Als de man nadat hij twee keer bij het WIJ-team is langs geweest nog steeds geen antwoord heeft gekregen, wendt hij zich tot de ombudsman.
Stichting WIJ laat de ombudsman weten dat het niet mogelijk is om de man op grond van de Wmo een onderhoudscontract aan te bieden, nu het gaat om een scootmobiel die hij zelf heeft gekocht. Dat is hem tijdens zijn eerste bezoek ook verteld. Het tweede bezoek heeft stichting WIJ niet meer kunnen achterhalen. Van de door de man gestelde besparing is geen sprake. Als een scootmobiel vanuit de Wmo wordt verstrekt, wordt de eigen bijdrage berekend op basis van de kostprijs. Daarin zitten naast de aanschafkosten ook de kosten van onderhoud en verzekering. Via de eigen bijdrage zou de man ook aan deze kosten meebetalen. In tegenstelling tot wat de man heeft gehoord, kan hij wel zelf een onderhoudscontract afsluiten bij het bedrijf waar de gemeente een contract mee heeft. De voorrijkosten blijken echter hoger dan die van het bedrijf in Friesland.
Stichting WIJ biedt aan om samen met de man te bekijken of er andere oplossingen zijn. Met dit mooie aanbod sluit de ombudsman het dossier.

Deel deze pagina op

Nieuws

Waar blijft de stadjerspas?

17 april 2019

Een vrouw ontvangt ondanks meerdere pogingen keer op keer geen nieuwe stadjerspas.

lees verder »

Verhuurders de dupe van gebrekkige informatievoorziening

09 april 2019

De gemeente heeft per 1 juli 2015 het kamerverhuurbeleid aangescherpt. De (onbekendheid met deze) beleidswijziging heeft tot 6 onderzoeken van de ombudsman geleid.

lees verder »