Tekstgrootte
kleiner groter

Net op tijd aan de bel getrokken

18.1.061 Inkomensdienstverlening

Trefwoorden: vakantiegeld, beslagvrije voet

Een man komt eind mei bij de ombudsman. Hij vertelt dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) beslag heeft gelegd op zijn uitkering. In april heeft het LBIO, na door te man daarop te zijn gewezen, erkend dat zij de beslagvrije voet te laag hadden vastgesteld. Het LBIO heeft deze verhoogd van € 892,91 naar € 1.044,47. De man constateert dat zijn uitkering inclusief vakantiegeld (€ 992,12) nu onder de beslagvrije voet komt. En dat hij dit jaar daarom weer zelf zijn vakantiegeld zou moeten ontvangen.
Hierover heeft hij contact opgenomen met de sociale dienst. Daar kreeg hij echter te horen dat de sociale dienst verplicht is het vakantiegeld over te maken naar het LBIO. Nu en in de komende jaren. Volgens de man is dat niet juist. De man heeft het vakantiegeld heel hard nodig en is bang dat als zijn vakantiegeld eenmaal is overgemaakt aan het LBIO, hij het niet meer terugkrijgt.
In de eerste plaats vraagt de ombudsman aan de gemeente de uitbetaling van het vakantiegeld van de man op te schorten. Verder komt uit het onderzoek van de ombudsman naar voren dat de vakantietoeslag, ongeacht hoe deze wordt uitbetaald, elke maand wordt meegenomen in de berekening van de beslagvrije voet (artikel 475d Rv.). Kortom, beslag op vakantiegeld mag niet als het inkomen (inclusief de aanspraak op vakantiegeld) beneden de beslagvrije voet blijft.

De gemeente laat al snel weten dat de man zijn vakantiegeld zelf gaat ontvangen en dat er vanaf mei geen inhouding meer plaatsvindt op zijn uitkering. Wel vraagt de gemeente zich af hoe het LBIO aan een beslagvrije voet komt van € 1044,45 terwijl de beslagvrije voet in zijn geval € 992,12 zou moeten zijn.
De ombudsman ziet op de kopie van de nieuwe berekening van het LBIO dat de beslagvrije voet als volgt is berekend. De basisbeslagvrije voet ad € 892,91 + ‘meerwoonkosten’ ad € 48,89 + ‘correctie beslagvrije voet in verband met hogere ziektekosten’ ad € 102,67. Samen is dat € 1.044,47.  
Met de voor de man positieve reactie van de sociale dienst eindigen de bemoeienissen van de ombudsman.

Deel deze pagina op

Nieuws

Kantoor ombudsman gesloten tijdens feestdagen

11 december 2018

Het kantoor van de ombudsman is i.v.m. de feestdagen gesloten van 21 december 2018 tot 7 januari 2019.

lees verder »

Kwijtschelding en toch betalen

11 december 2018

Een man heeft kwijtschelding aangevraagd. Vanaf het moment van het indienen van de aanvraag heeft hij de belastingen niet meer betaald. Het Noordelijk Belastingkantoor heeft hem een aanmaning gestuurd.

lees verder »