Tekstgrootte
kleiner groter

Na bijna 10 maanden blijkt bezwaar niet mogelijk

19.7.001 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: bezwaar, voortvarendheid

Een man biedt via Airbnb een logeerplek aan. Hij ontvangt hiervoor van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) een aanslag voor de logiesbelasting. Hij is het niet eens met het gehanteerde tarief. Hij maakt in april 2018 bezwaar tegen de aanslag over 2016 en in juni 2018 tegen de aanslag over 2017. Als de man vervolgens een betalingsherinnering ontvangt voor de aanslag over 2016 probeert hij telefonisch in contact te komen met het NBK. Dat lukt niet. Ook stuurt hij een e-mail waarin hij klaagt over het feit dat hij een betalingsherinnering heeft ontvangen terwijl hij bezwaar heeft gemaakt. Hier komt geen reactie op. Uiteindelijk lukt het de man om telefonisch in contact te komen met het NBK. Hij krijgt te horen dat de herinnering ten onrechte is verstuurd en dat het proces van herinneren zal worden stopgezet. Dat is mooi, maar hij hoort hierna echter niets meer van het NBK en meldt zich daarom bij de ombudsman.
Gedurende het onderzoek van de ombudsman ontvangt de man op zijn beide bezwaarschriften een reactie van het NBK. Hierin staat dat tegen de hoogte van de belastingtarieven geen bezwaar kan worden gemaakt. Het NBK geeft in de beslissingen geen uitleg voor het lange uitblijven van deze reacties en heeft ook geen excuses aangeboden voor de vertraging. Dat is niet netjes. Datzelfde geldt voor het uitblijven van een reactie op de klacht van de man. Naar het oordeel van de ombudsman had het NBK de man zo spoedig mogelijk moeten meedelen dat tegen de hoogte van de tarieven geen bezwaar mogelijk is. De man heeft hierop nu bijna 10 maanden moeten wachten. Voor de niet voortvarende behandeling heeft het NBK tijdens het onderzoek door de ombudsman zijn excuses alsnog aangeboden.

Deel deze pagina op

Nieuws

Hulp of ondersteuning? Kostbaar verschil!

09 juli 2019

Een vrouw klaagt erover dat ze door WIJ Groningen niet is gewezen op de mogelijkheid van huishoudelijke hulp. Die is veel goedkoper dan de voor haar geïndiceerde huishoudelijke ondersteuning.

lees verder »

Adresverwisseling

02 juli 2019

Een vrouw komt maar niet in contact met het Noordelijk Belastingkantoor over een onterechte adreswijziging.

lees verder »