Tekstgrootte
kleiner groter

Na 32 jaar gaat de procedure ineens anders

18.6.051 Stichting WIJ

Trefwoorden: informatieverstrekking

Een man vindt dat hij niet op tijd is geïnformeerd over de gewijzigde procedure voor de vergoeding van autokosten. Hij krijgt deze vergoeding al 32 jaar. Eerst van het GAK, later van de gemeente en nu van WIJ Groningen. Deze vergoeding wordt steeds voor 3 jaar verleend. Daarvoor krijgt hij altijd in december/januari bericht dat de termijn op 31 maart a.s. weer afloopt. Zo is dat ook gebeurd in 2012 en 2015. De man laat de brieven van de gemeente zien.
De laatste aanvraag is op 12 februari 2015 toegekend en geldt vanaf 1 april 2015 voor 3 jaar. De vergoeding bedraagt € 1282,55 per jaar en wordt per kwartaal uitgekeerd. Begin april 2018 ontdekt de man dat er geen geld is uitgekeerd. Hij gaat erachteraan bij het WIJ-team. De medewerker van het WIJ-team zegt dat de indicatie van de IAV (Individuele Aanvullende Vervoersvoorziening) is verlopen en dat hij dat zelf had moeten onthouden. De man zegt dat hem dit niet is verteld. De medewerker vraagt dan om toestemming voor inzage in zijn dossier. Ze zegt dat ze ongeveer 2 weken nodig heeft om ernaar te kunnen kijken. Als de man 2 weken later weer belt, is er nog niets met zijn zaak gedaan. Er wordt opnieuw gezegd dat hijzelf actie had moeten ondernemen.
Als de ombudsman de zaak onderzoekt, laat WIJ Groningen weten dat mensen in het verleden herinneringsbrieven kregen over het aflopen van de indicatie, maar dat dit nu niet meer gebeurt. In alle beschikkingen staat een tekstblok waarin bewoners gevraagd wordt om zich vóór afloop van de indicatie te melden bij het WIJ-team. Dit is niet gebeurd bij de IAV-beschikkingen omdat er herinneringsbrieven verstuurd werden.
Toen het sturen van de herinneringsbrieven ophield, zijn de betreffende bewoners daarover ten onrechte niet geïnformeerd. Helaas was deze informatie niet bekend bij de WIJ-teams, waardoor de man niet juist te woord is gestaan. WIJ Groningen betreurt dit zeer, temeer omdat het 2x gebeurd is. Zij biedt hiervoor haar verontschuldigingen aan. Het WIJ-team zal met spoed de verlenging van de IAV oppakken. Als de indicatie verlengd wordt, vindt betaling met terugwerkende kracht plaats.
Naar aanleiding van deze klacht heeft de gemeente Groningen onderzoek gedaan naar vergelijkbare IAV-voorzieningen. Er zijn 3 inwoners waarvan de indicatie zeer onlangs is afgelopen en 4 inwoners waarbij dit binnenkort staat te gebeuren. Deze mensen krijgen allemaal een brief waarin zij gewezen worden op de einddatum van de indicatie en dat zij worden verzocht zich te melden bij hun WIJ-team als zij een verlenging willen aanvragen.
De ombudsman stelt vast dat de klacht van de man hiermee ook voor andere inwoners van Groningen zinvol is geweest.
Ten slotte laat WIJ Groningen weten dat bij toekomstige correspondentie, net als in andere beschikkingen, een tekstblok is opgenomen waarin staat dat zij zich kunnen melden bij het WIJ-team als zij een IAV-verlenging willen aanvragen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Hulp of ondersteuning? Kostbaar verschil!

09 juli 2019

Een vrouw klaagt erover dat ze door WIJ Groningen niet is gewezen op de mogelijkheid van huishoudelijke hulp. Die is veel goedkoper dan de voor haar geïndiceerde huishoudelijke ondersteuning.

lees verder »

Adresverwisseling

02 juli 2019

Een vrouw komt maar niet in contact met het Noordelijk Belastingkantoor over een onterechte adreswijziging.

lees verder »