Tekstgrootte
kleiner groter

Meer hulp nodig, geen geld

18.6.044 Stichting WIJ

Trefwoorden: WMO-voorziening, huishoudelijke hulp, eigen bijdrage

Een bejaarde man en zijn vrouw hebben meerdere e-mails gestuurd. De vraag naar zorg is groot en de 4 uur huishoudelijke hulp die zij nu krijgen is te weinig. De man zegt minstens 12 uur per week nodig te hebben. Daarnaast lukt het hem niet om de eigen bijdrage van € 17,50 per 4 weken te betalen. Een omzetting naar een Persoonsgebonden Budget (PGB) is afgewezen.

De ombudsman neemt contact op met Stichting WIJ (WIJ) en die gaat in gesprek met de man. De man heeft geen recht op een PGB. Daarbij komt dat het krijgen van een PGB het financiële probleem niet oplost. Ook hierbij is een eigen bijdrage verschuldigd van € 17,50 per 4 weken. Wel biedt WIJ aan de huishoudelijke hulp te verhogen naar 6 uur per week. De man slaat het aanbod af.

Er kan worden afgezien van de eigen bijdrage. WIJ moet dan vaststellen dat de man niet in staat is de eigen bijdrage te betalen. Hiervoor moet de man wél inzage geven in zijn financiële situatie. Dit wil hij niet doen. De ombudsman raadt de man aan wel de inzage te geven. Dit is belangrijk omdat de man en zijn vrouw wel huishoudelijke hulp nodig hebben. Ze kunnen in elk geval 2 uur extra per week krijgen en dat is mooi.

Deel deze pagina op

Nieuws

Waar blijft de stadjerspas?

17 april 2019

Een vrouw ontvangt ondanks meerdere pogingen keer op keer geen nieuwe stadjerspas.

lees verder »

Verhuurders de dupe van gebrekkige informatievoorziening

09 april 2019

De gemeente heeft per 1 juli 2015 het kamerverhuurbeleid aangescherpt. De (onbekendheid met deze) beleidswijziging heeft tot 6 onderzoeken van de ombudsman geleid.

lees verder »