Tekstgrootte
kleiner groter

Meer hulp nodig, geen geld

18.6.044 Stichting WIJ

Trefwoorden: WMO-voorziening, huishoudelijke hulp, eigen bijdrage

Een bejaarde man en zijn vrouw hebben meerdere e-mails gestuurd. De vraag naar zorg is groot en de 4 uur huishoudelijke hulp die zij nu krijgen is te weinig. De man zegt minstens 12 uur per week nodig te hebben. Daarnaast lukt het hem niet om de eigen bijdrage van € 17,50 per 4 weken te betalen. Een omzetting naar een Persoonsgebonden Budget (PGB) is afgewezen.

De ombudsman neemt contact op met Stichting WIJ (WIJ) en die gaat in gesprek met de man. De man heeft geen recht op een PGB. Daarbij komt dat het krijgen van een PGB het financiële probleem niet oplost. Ook hierbij is een eigen bijdrage verschuldigd van € 17,50 per 4 weken. Wel biedt WIJ aan de huishoudelijke hulp te verhogen naar 6 uur per week. De man slaat het aanbod af.

Er kan worden afgezien van de eigen bijdrage. WIJ moet dan vaststellen dat de man niet in staat is de eigen bijdrage te betalen. Hiervoor moet de man wél inzage geven in zijn financiële situatie. Dit wil hij niet doen. De ombudsman raadt de man aan wel de inzage te geven. Dit is belangrijk omdat de man en zijn vrouw wel huishoudelijke hulp nodig hebben. Ze kunnen in elk geval 2 uur extra per week krijgen en dat is mooi.

Deel deze pagina op

Nieuws

Terugbetaling blijft uit

16 september 2019

Een vrouw krijgt te horen dat zij teveel betaalde hondenbelasting terug zal ontvangen. De uitbetaling van het bedrag blijft echter uit.

lees verder »

Opgeruimd staat netjes

16 september 2019

Een vrouw wil in haar buurt graag aan de slag om op te ruimen. Het lukt haar niet om opruimmateriaal aan te vragen bij de gemeente.

lees verder »

Levenslang?

03 september 2019

Onderzoek van de ombudsman geeft een vrouw met schulden perspectief op kwijtschelding in de toekomst.

lees verder »