Tekstgrootte
kleiner groter

Meer hulp nodig, geen geld

18.6.044 Stichting WIJ

Trefwoorden: WMO-voorziening, huishoudelijke hulp, eigen bijdrage

Een bejaarde man en zijn vrouw hebben meerdere e-mails gestuurd. De vraag naar zorg is groot en de 4 uur huishoudelijke hulp die zij nu krijgen is te weinig. De man zegt minstens 12 uur per week nodig te hebben. Daarnaast lukt het hem niet om de eigen bijdrage van € 17,50 per 4 weken te betalen. Een omzetting naar een Persoonsgebonden Budget (PGB) is afgewezen.

De ombudsman neemt contact op met Stichting WIJ (WIJ) en die gaat in gesprek met de man. De man heeft geen recht op een PGB. Daarbij komt dat het krijgen van een PGB het financiële probleem niet oplost. Ook hierbij is een eigen bijdrage verschuldigd van € 17,50 per 4 weken. Wel biedt WIJ aan de huishoudelijke hulp te verhogen naar 6 uur per week. De man slaat het aanbod af.

Er kan worden afgezien van de eigen bijdrage. WIJ moet dan vaststellen dat de man niet in staat is de eigen bijdrage te betalen. Hiervoor moet de man wél inzage geven in zijn financiële situatie. Dit wil hij niet doen. De ombudsman raadt de man aan wel de inzage te geven. Dit is belangrijk omdat de man en zijn vrouw wel huishoudelijke hulp nodig hebben. Ze kunnen in elk geval 2 uur extra per week krijgen en dat is mooi.

Deel deze pagina op

Nieuws

Hulp of ondersteuning? Kostbaar verschil!

09 juli 2019

Een vrouw klaagt erover dat ze door WIJ Groningen niet is gewezen op de mogelijkheid van huishoudelijke hulp. Die is veel goedkoper dan de voor haar geïndiceerde huishoudelijke ondersteuning.

lees verder »

Adresverwisseling

02 juli 2019

Een vrouw komt maar niet in contact met het Noordelijk Belastingkantoor over een onterechte adreswijziging.

lees verder »