Tekstgrootte
kleiner groter

Loopt niet los

18.1.053 College

Trefwoorden: handhaving, coulance, informatieverstrekking, klachten

Een belangenvereniging legt 2 klachten over het hondenbeleid voor aan de ombudsman. De klachten gaan over de handhaving van de aanlijnplicht in de periode mei 2011 tot en met september 2013 en over de verplichte publicatie van de klachten over Boa’s vanaf 2013 tot heden. Verwijzend naar een latere rechterlijke uitspraak waarbij één strafbeschikking is vernietigd, is de vereniging nu van mening dat de gemeente in de genoemde periode ca. 950 strafbeschikkingen onrechtmatig heeft uitgedeeld. Zij vindt dat de gemeente een gebaar van coulance moet maken. Ook vindt de vereniging dat te weinig informatie wordt gepubliceerd over Boa-klachten.
De gemeente heeft de vereniging laten weten dat de destijds opgelegde strafbeschikkingen onherroepelijk zijn geworden als men daartegen niet binnen de gestelde termijnen verzet heeft aangetekend.
Omdat de ombudsman destijds een onderzoek heeft gedaan naar aanleiding van klachten van de vereniging weet zij dat er in de bewuste periode veel ophef en publiciteit was over het beboeten van loslopende honden. Gelet op een eventueel principieel standpunt dat hondenbezitters op grond van het beleid niet bekeurd hadden mogen worden, had verzet daartegen voor de hand gelegen. Dat is niet gebeurd, maar wat daarvan zij, ook naar het oordeel van de ombudsman staat de rechtmatigheid van de opgelegde strafbeschikkingen vast.
Verder is het de ombudsman zonder nader onderzoek niet gebleken dat de overige ca. 950 zaken gelijk zouden zijn aan de strafbeschikking die vernietigd is. Het oordeel hierover is echter niet aan de ombudsman, maar aan de rechter. De ombudsman vindt het op grond van bovenstaande niet onbehoorlijk dat de gemeente vasthoudt aan de onherroepelijkheid van de 950 strafbeschikkingen.
Over de publicatie van klachten over Boa’s zegt de wet dat dit jaarlijks en geanonimiseerd moet gebeuren. De ombudsman constateert dat de gemeente dit ook doet. Alleen is in het jaarverslag de nadere informatie over die klachten niet duidelijk. De ombudsman roept de gemeente daarom op in het vervolg in haar jaarverslagen inzichtelijker informatie te geven over het aantal en eventueel de soort klachten die zij over Boa’s heeft ontvangen.
De gemeente laat weten deze aanbeveling over te nemen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Bureau ombudsman telefonisch bereikbaar tussen 9.00 - 13.00 uur

21 oktober 2019

In verband met beperkte personele bezetting zijn wij de komende tijd alleen 's ochtends van 9.00 - 13.00 uur telefonisch bereikbaar.

lees verder »

Gemeentelijke belastingen bij verhuizing

21 oktober 2019

Een man en vrouw gaan uit elkaar en de man verhuist met één van zijn kinderen naar een andere woning. Omdat het de man onduidelijk is in hoeverre hij de oorspronkelijke belastingaanslag over 2018 na zijn verhuizing nog moet betalen neemt hij veelvuldig contact op met het Noordelijk Belastingkantoor.

lees verder »

Een antwoord blijft uit

14 oktober 2019

Een man stuurt een e-mail aan de gemeente met een vraag. Als de gemeente na vijf maanden nog steeds niet heeft gereageerd op de e-mail wendt zijn vrouw zich tot de ombudsman.

lees verder »