Tekstgrootte
kleiner groter

Loopt niet los

18.1.053 College

Trefwoorden: handhaving, coulance, informatieverstrekking, klachten

Een belangenvereniging legt 2 klachten over het hondenbeleid voor aan de ombudsman. De klachten gaan over de handhaving van de aanlijnplicht in de periode mei 2011 tot en met september 2013 en over de verplichte publicatie van de klachten over Boa’s vanaf 2013 tot heden. Verwijzend naar een latere rechterlijke uitspraak waarbij één strafbeschikking is vernietigd, is de vereniging nu van mening dat de gemeente in de genoemde periode ca. 950 strafbeschikkingen onrechtmatig heeft uitgedeeld. Zij vindt dat de gemeente een gebaar van coulance moet maken. Ook vindt de vereniging dat te weinig informatie wordt gepubliceerd over Boa-klachten.
De gemeente heeft de vereniging laten weten dat de destijds opgelegde strafbeschikkingen onherroepelijk zijn geworden als men daartegen niet binnen de gestelde termijnen verzet heeft aangetekend.
Omdat de ombudsman destijds een onderzoek heeft gedaan naar aanleiding van klachten van de vereniging weet zij dat er in de bewuste periode veel ophef en publiciteit was over het beboeten van loslopende honden. Gelet op een eventueel principieel standpunt dat hondenbezitters op grond van het beleid niet bekeurd hadden mogen worden, had verzet daartegen voor de hand gelegen. Dat is niet gebeurd, maar wat daarvan zij, ook naar het oordeel van de ombudsman staat de rechtmatigheid van de opgelegde strafbeschikkingen vast.
Verder is het de ombudsman zonder nader onderzoek niet gebleken dat de overige ca. 950 zaken gelijk zouden zijn aan de strafbeschikking die vernietigd is. Het oordeel hierover is echter niet aan de ombudsman, maar aan de rechter. De ombudsman vindt het op grond van bovenstaande niet onbehoorlijk dat de gemeente vasthoudt aan de onherroepelijkheid van de 950 strafbeschikkingen.
Over de publicatie van klachten over Boa’s zegt de wet dat dit jaarlijks en geanonimiseerd moet gebeuren. De ombudsman constateert dat de gemeente dit ook doet. Alleen is in het jaarverslag de nadere informatie over die klachten niet duidelijk. De ombudsman roept de gemeente daarom op in het vervolg in haar jaarverslagen inzichtelijker informatie te geven over het aantal en eventueel de soort klachten die zij over Boa’s heeft ontvangen.
De gemeente laat weten deze aanbeveling over te nemen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »