Tekstgrootte
kleiner groter

Lening gewenst: welke schulden tellen mee?

18.1.016 Inkomen

Trefwoorden: informatievoorziening, bureaucratisch

Een man vraagt een lening van € 3000,- aan bij de GKB, maar deze wordt afgewezen. De man ziet echter dat de GKB in het besluit uitgaat van een te laag inkomen. Als hij de GKB daarop wijst, krijgt hij te horen dat hij een officieel heroverwegingsverzoek moet indienen. Het telefoontje is voor de GKB niet voldoende om de fout, die wordt erkend, te corrigeren. De man doet dezelfde dag nog een heroverwegingsverzoek per e-mail.

Dat de man een officieel heroverwegingsverzoek moet doen, vindt de ombudsman onnodig bureaucratisch. Temeer omdat de GKB niet heeft kunnen uitleggen waarom dit nodig is. 

Enkele weken later krijgt de man te horen dat hij met de lening eerst zijn schulden (huurtoeslag, zorgtoeslag en belastingschuld) moet aflossen. Voor de terugbetaling van de toeslagen had de man echter betalingsregelingen met de Belastingdienst en over de hoogte van de belastingschuld liep een bezwaarprocedure. De man gaat onder protest akkoord met de aflossing van de huurtoeslag. Vervolgens wordt de man uitgenodigd om de stukken voor de lening te komen ondertekenen. Maar als het moment daar is, krijgt hij te horen dat hij met de lening toch ook de zorgtoeslag en belastingschuld moet aflossen. Ook wordt tegen hem gezegd dat een bedrag van € 500,- wordt ingehouden in verband met de mogelijkheid van roodstand bij zijn bank. Het hebben van deze kredietlimiet was bij eerdere aanvragen echter nooit een probleem. Door alle inhoudingen zou de man maar een klein deel overhouden voor de kosten waarvoor hij de lening heeft aangevraagd. Hij ziet daarom van de lening af.

De klacht van de man is dat hij over deze voorwaarden niet eerder is geïnformeerd. En dat er aanvullende voorwaarden (eerst schulden aflossen) worden gesteld die niet in het Bankreglement staan.

Voorwaarden

De ombudsman stelt vast dat de GKB aanvullende voorwaarden mag stellen. En de voorwaarde die de GKB stelt, is dat met de lening bestaande schulden moeten worden afgelost. Deze voorwaarde is gebaseerd op de zorgplicht zoals is verwoord in de Wet financieel toezicht. Daarmee handelt de GKB dan ook correct.

Over de reden dat alle schulden moeten worden afgelost, legt de GKB aan de ombudsman helder uit dat op deze wijze wordt voorkomen dat er meerdere aflossingen naast elkaar gaan lopen waardoor mensen in financiële problemen kunnen raken als gevolg van het krediet.

Uit het onderzoek van de ombudsman komt verder naar voren dat sinds maart 2015 de mogelijkheid om rood te staan ook als een schuld wordt gezien en bij de BKR wordt geregistreerd. Omdat de man niet rood stond, kan de ombudsman zich voorstellen dat de man niet heeft begrepen dat hij iets in moest vullen bij het woord ‘roodstand’ op het aanvraagformulier. Zij doet de gemeente daarom de aanbeveling om hierover uitleg te geven op het informatieblad en op het aanvraagformulier. De GKB mag wel als voorwaarde stellen dat de man de mogelijkheid tot roodstand moet beëindigen. Met deze voorwaarde handelt de GKB niet in strijd met de regels. De GKB legt echter niet uit waarom er € 500,- moet worden afgetrokken van de lening nu de man helemaal niet rood stond.

Informatie

Over de informatievoorziening stelt de ombudsman vast dat de GKB mensen vooraf kan informeren dat schulden en de mogelijkheid van roodstand worden meegenomen in de aanvraag. Dat de GKB vooraf niet weet of dit ook voor een specifieke situatie geldt, doet daaraan niets af. De website van de GKB vermeldt niet dat eventuele schulden uit het te verstrekken krediet moeten worden betaald. Ook het aanvraagformulier en de bijbehorende toelichting reppen hier niet over. De informatieverstrekking van de GKB is volgens de ombudsman op dit punt niet behoorlijk. Zij adviseert de GKB de informatievoorziening hierover te verbeteren.

Deel deze pagina op

Nieuws

Ik weet niet hoe

11 juni 2019

Een man probeert al een jaar een afspraak met het NBK te maken over de betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen 2018.

lees verder »

Jaarverslag 2018 ‘Hoe hoog ligt de lat?’

04 juni 2019

Klachtbehandeling is maatwerk, blijkt uit het jaarverslag 2018 van de ombudsman Groningen. Het tempo van het gemeentelijk handelen en de informatievoorziening zijn de belangrijkste thema’s.

lees verder »