Tekstgrootte
kleiner groter

Lantaarnpaal in de tuin

17.1.041 Stadsbeheer

Trefwoorden: verlichting, gedogen, koopcontract, uitleg

Bewoners willen dat de gemeente de in hun tuin aanwezige lantaarnpaal verplaatst naar gemeentegrond. De gemeente wil dit wel doen, maar op kosten van de bewoners. Dat lijkt hun niet correct. De gemeente verwijst daarop naar hun koopcontract. De bewoners lezen daarin echter niets over een lantaarnpaal en stappen naar de ombudsman. Die ziet in het koopcontract ook niet dat de bewoners de aanwezigheid van een lantaarnpaal in hun tuin zouden moeten dulden. De ombudsman vraagt de gemeente om een nadere uitleg. Die geeft de gemeente. Ten tijde van het opstellen van het koopcontract was de gemeente nog eigenaar van het elektriciteitsnet. En in het contract is voor de elektriciteitsvoorziening, waarvan de bewuste lantaarnpaal onderdeel is, vastgelegd dat de koper de aanwezigheid daarvan zal gedogen. Daarmee legt de gemeente alsnog de aanwezigheid van de lantaarnpaal in de tuin inzichtelijk uit. De lantaarnpaal kan dus verplaatst worden, maar wel op kosten van de bewoners.

Deel deze pagina op

Nieuws

Opschorting betalingsplicht

11 november 2019

Een vrouw vertelt de ombudsman dat ze bewindvoerder is voor een AOW-gerechtigd echtpaar. Het echtpaar krijgt in 2018 geen kwijtschelding van de gemeentelijke -en waterschapsbelastingen, terwijl dit eerdere jaren wel het geval was.

lees verder »

Langslepend stoepparkeerprobleem

04 november 2019

Een man ervaart overlast van voor zijn woning geparkeerde auto’s. Eind 2015 - begin 2016 is de rijweg versmald en het trottoir verbreed. Tot die tijd stond er een bord ‘verboden te parkeren’.

lees verder »

Registratie overleden kind in basisregistratie

28 oktober 2019

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman omdat zij het niet eens is met de wijze waarop haar overleden dochter door de gemeente in de Basisregistratie Personen is geregistreerd.

lees verder »