Tekstgrootte
kleiner groter

Langslepend stoepparkeerprobleem

19.1.010 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: toezegging, reactietermijn, voortvarendheid

Een man ervaart overlast van overdag op het trottoir voor zijn woning geparkeerde auto’s. Eind 2015 - begin 2016 is de rijweg versmald en het trottoir verbreed. Tot die tijd stond er een bord ‘verboden te parkeren’. Dat bord is bij de start van de werkzaamheden weggehaald. Op het trottoir mag sindsdien ‘s avonds na 18.00 uur worden geparkeerd. Probleem is echter dat de belijning en de parkeerborden waarop zou worden aangegeven waar en wanneer op het trottoir mag worden geparkeerd, ontbreken. De man probeert vanaf 16 juli 2017 in contact te komen met de gemeente, maar dat lukt niet. Ook niet na een herinnering. Uiteindelijk krijgt hij op 13 december bericht van de gemeente dat ‘uiterlijk morgen de zaken op orde’ zijn. Deze uitvoering blijft vervolgens ook uit. Op 24 april 2018 ontvangt de man een bewonersbrief met onder andere de melding dat er een verkeersbord komt met een aanduiding dat laden en lossen is toegestaan binnen de vakken die zullen worden aangebracht. De uitvoering staat gepland voor mei 2018. Uiteindelijk zijn bijna een jaar na de eerste brief van de man de parkeervakken op het trottoir gemarkeerd en is er een verkeersbord geplaatst. Enkele maanden later laat de man aan de gemeente weten dat er nog steeds overdag op het trottoir wordt geparkeerd. Het geplaatste bord is blijkbaar niet duidelijk en dus niet effectief. In combinatie met de vakindeling is het juist een uitnodiging om op de stoep te parkeren. Na enkele contacten met een medewerker van de gemeente, gebeurt er weer een tijd niets.
De man gaat naar de ombudsman omdat hij zich niet serieus genomen voelt door de gemeente. De huidige parkeersituatie is namelijk onveilig. Vanwege de geparkeerde auto’s, busjes en soms campers is de vrije doorloop van voetgangers regelmatig beperkt, met als gevolg dat zij op de rijbaan moeten lopen. Ook de toegang tot de woningen is dan moeizaam. Dit is onwenselijk, vooral bij calamiteiten.
De ombudsman stelt vast dat de gemeente erkent dat het bewuste bord niet goed functioneert en dat er een oplossing moet komen. Een ander bord of weghalen van de belijning kan volgens de gemeente echter niet zomaar. De gemeente heeft dan ook opdracht gegeven om op korte termijn met een voorstel te komen om de situatie te verduidelijken. Met deze toezegging laat de gemeente alsnog zien dat zij het probleem van de man serieus neemt. De man laat weten dat hij is geïnformeerd door de nieuwe projectleider over de voorgenomen aanpak en dat ziet hij met vertrouwen tegemoet. Met betrekking tot de communicatie laat de gemeente weten dat die niet toereikend is geweest. De reden is voornamelijk gelegen in de werkdruk in combinatie met de benodigde interne afstemming. Deze uitleg van de gemeente verklaart enigszins hoe dit is gekomen, maar vormt geen rechtvaardiging voor vertraging of het uitblijven van (adequate) reacties. De ombudsman vindt het niet correct dat er niet is gereageerd op verschillende e-mails, waardoor het ondanks de inzet van de man een lang slepend probleem werd!

Deel deze pagina op

Nieuws

Opschorting betalingsplicht

11 november 2019

Een vrouw vertelt de ombudsman dat ze bewindvoerder is voor een AOW-gerechtigd echtpaar. Het echtpaar krijgt in 2018 geen kwijtschelding van de gemeentelijke -en waterschapsbelastingen, terwijl dit eerdere jaren wel het geval was.

lees verder »

Langslepend stoepparkeerprobleem

04 november 2019

Een man ervaart overlast van voor zijn woning geparkeerde auto’s. Eind 2015 - begin 2016 is de rijweg versmald en het trottoir verbreed. Tot die tijd stond er een bord ‘verboden te parkeren’.

lees verder »

Registratie overleden kind in basisregistratie

28 oktober 2019

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman omdat zij het niet eens is met de wijze waarop haar overleden dochter door de gemeente in de Basisregistratie Personen is geregistreerd.

lees verder »