Tekstgrootte
kleiner groter

Kwijtschelding en toch betalen

18.7.080 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: aanmaning, verrekening terugbetaling, kwijtschelding

Tijdens het spreekuur van de ombudsman vertelt een man dat hij kwijtschelding heeft aangevraagd voor de gemeentelijke belastingen 2017. Vanaf het moment van het indienen van de aanvraag heeft hij de belastingen niet meer betaald. Het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) heeft hem een aanmaning gestuurd. Intussen is de aanvraag goedgekeurd en krijgt de man gedeeltelijke kwijtschelding. Toch blijft het NBK erbij dat hij de aanmaningskosten moet betalen en dat vindt de man niet terecht.

Een week later komt de man weer op het spreekuur. Hij vertelt dat hij voor de waterschapsbelasting 2017 volledige kwijtschelding heeft gekregen. Dit bedrag moet worden teruggestort op zijn rekening en dat is niet gebeurd. Het NBK meldt dat het terug te ontvangen bedrag is verrekend met de belastingen 2018. De man heeft hier echter geen toestemming voor gegeven. Daar komt bij dat er nog een bedrag gemeentelijke belastingen 2017 openstaat. Het ligt volgens de man meer voor de hand dat het terug te ontvangen bedrag over 2017 met de nog te betalen gemeentelijke belastingen 2017 wordt verrekend.

Uit onderzoek van de ombudsman blijkt dat het NBK geen toestemming voor de verrekening hoeft te vragen. Dit is wettelijk vastgelegd. Verder waren in 2017 de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen nog strikt gescheiden regimes. Om deze reden kan het NBK de waterschapsbelasting alleen verrekenen met het openstaande bedrag uit 2018. Ten slotte vindt het NBK de aanmaning voorbarig en biedt daarvoor zijn excuses aan. De man hoeft de aanmaningskomsten niet meer te betalen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Contact gezocht

12 maart 2019

Een man ontvangt al langere tijd brieven van het Noordelijk Belastingkantoor die niet voor hem zijn, maar wel aan zijn adres zijn gestuurd. De betreffende persoon woont echter niet op zijn adres.

lees verder »

'Boven de pet'

12 maart 2019

Een man klaagt erover dat Stichting WIJ onvoldoende luistert naar wat hij en zijn vrouw nodig hebben, namelijk huishoudelijke hulp.

lees verder »