Tekstgrootte
kleiner groter

Kwijtschelding en toch betalen

18.7.080 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: aanmaning, verrekening terugbetaling, kwijtschelding

Tijdens het spreekuur van de ombudsman vertelt een man dat hij kwijtschelding heeft aangevraagd voor de gemeentelijke belastingen 2017. Vanaf het moment van het indienen van de aanvraag heeft hij de belastingen niet meer betaald. Het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) heeft hem een aanmaning gestuurd. Intussen is de aanvraag goedgekeurd en krijgt de man gedeeltelijke kwijtschelding. Toch blijft het NBK erbij dat hij de aanmaningskosten moet betalen en dat vindt de man niet terecht.

Een week later komt de man weer op het spreekuur. Hij vertelt dat hij voor de waterschapsbelasting 2017 volledige kwijtschelding heeft gekregen. Dit bedrag moet worden teruggestort op zijn rekening en dat is niet gebeurd. Het NBK meldt dat het terug te ontvangen bedrag is verrekend met de belastingen 2018. De man heeft hier echter geen toestemming voor gegeven. Daar komt bij dat er nog een bedrag gemeentelijke belastingen 2017 openstaat. Het ligt volgens de man meer voor de hand dat het terug te ontvangen bedrag over 2017 met de nog te betalen gemeentelijke belastingen 2017 wordt verrekend.

Uit onderzoek van de ombudsman blijkt dat het NBK geen toestemming voor de verrekening hoeft te vragen. Dit is wettelijk vastgelegd. Verder waren in 2017 de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen nog strikt gescheiden regimes. Om deze reden kan het NBK de waterschapsbelasting alleen verrekenen met het openstaande bedrag uit 2018. Ten slotte vindt het NBK de aanmaning voorbarig en biedt daarvoor zijn excuses aan. De man hoeft de aanmaningskomsten niet meer te betalen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »