Tekstgrootte
kleiner groter

Juiste tijd, verkeerde plaats

19.1.009 Shared Service Centre

Trefwoorden: hoorzitting, vergoeding kosten

Door een fout in een uitnodiging voor een hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften is een vrouw, samen met een collega, tevergeefs op een verkeerde locatie van de gemeente verschenen. De gemeente biedt de vrouw nog dezelfde dag excuses aan voor de gemaakte fout. De vrouw dient een klacht in en verzoekt de gemeente de door haar gemaakte onkosten te vergoeden. Pas na het verzenden van meerdere herinneringen ontvangt de vrouw na bijna vijf maanden een reactie van de gemeente. De gemeente biedt aan een deel van haar onkosten te vergoeden. De vrouw gaat hier niet mee akkoord en verzoekt de gemeente alsnog de volledige kosten te vergoeden. Hierop komt, zelfs na zeven herinneringsmails, geen reactie van de gemeente. De vrouw meldt zich daarom bij de ombudsman. De ombudsman stelt een onderzoek in en constateert dat de vrouw heel erg lang heeft moeten wachten op een inhoudelijke reactie van de gemeente op haar klacht. De gemeente had sneller moeten reageren. De gemeente erkent dat er sprake is geweest van een ongebruikelijk lange afhandelingstermijn en biedt hiervoor haar excuses aan. Dat is netjes. Daarnaast zegt de gemeente tijdens het onderzoek van de ombudsman uiteindelijk toe de volledige onkosten van de vrouw te zullen vergoeden. Dit vanwege het feit dat zij verzuimd heeft tijdig op de klacht en het verzoek van de vrouw om schadevergoeding te reageren. De ombudsman vindt het een mooi gebaar van de gemeente.

Deel deze pagina op

Nieuws

Opschorting betalingsplicht

11 november 2019

Een vrouw vertelt de ombudsman dat ze bewindvoerder is voor een AOW-gerechtigd echtpaar. Het echtpaar krijgt in 2018 geen kwijtschelding van de gemeentelijke -en waterschapsbelastingen, terwijl dit eerdere jaren wel het geval was.

lees verder »

Langslepend stoepparkeerprobleem

04 november 2019

Een man ervaart overlast van voor zijn woning geparkeerde auto’s. Eind 2015 - begin 2016 is de rijweg versmald en het trottoir verbreed. Tot die tijd stond er een bord ‘verboden te parkeren’.

lees verder »

Registratie overleden kind in basisregistratie

28 oktober 2019

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman omdat zij het niet eens is met de wijze waarop haar overleden dochter door de gemeente in de Basisregistratie Personen is geregistreerd.

lees verder »