Tekstgrootte
kleiner groter

Jaarverslagen 2018 Stichting WIJ en NBK

Voor het eerst brengt de ombudsman Groningen een jaarverslag uit van de klachten die zij behandelde over stichting WIJ en het Noordelijk Belastingkantoor (NBK).

Sinds 1 januari 2018 is de ombudsman Groningen namelijk bevoegd om klachten te onderzoeken over stichting WIJ. Vanaf dat moment is stichting WIJ zelfstandig en maakt zij geen deel meer uit van de gemeente Groningen.
De ombudsman had in een aantal zaken een bemiddelende rol in het verstoorde contact tussen burger en WIJ. Vertrouwen is meer dan eens een sleutelbegrip in de WIJ-dossiers. De wereld van de zorg is een ingewikkelde voor een vaak kwetsbare doelgroep. Het is en blijft dus van groot belang dat er duidelijke en eenduidige communicatie en regie plaatsvindt.

De ombudsman behandelt sinds 1 januari 2018 ook de klachten die inwoners van de gemeente Groningen hebben over het NBK. Het NBK voert sinds die datum de belastingtaken uit voor de drie waterschappen in Noord-Nederland en een aantal gemeenten, waaronder Groningen.
Bij de klachtbehandeling van het NBK vallen flinke aanloopproblemen voor de organisatie op. Zowel de kwaliteit van de postverwerking, als de informatieverstrekking via de website en de telefonische bereikbaarheid leverden problemen op voor burgers. Contact krijgen met het NBK vroeg soms veel geduld. Ook de systemen waarmee het NBK werkt, deden het nog niet allemaal naar behoren. Dit alles heeft in meerdere gevallen geleid tot vertraging in de behandeling van verzoeken, aanvragen, beroepszaken en klachten.

Hier leest u de jaarverslagen van Stichting WIJ en het NBK.

Deel deze pagina op

Nieuws

Terugbetaling blijft uit

16 september 2019

Een vrouw krijgt te horen dat zij teveel betaalde hondenbelasting terug zal ontvangen. De uitbetaling van het bedrag blijft echter uit.

lees verder »

Opgeruimd staat netjes

16 september 2019

Een vrouw wil in haar buurt graag aan de slag om op te ruimen. Het lukt haar niet om opruimmateriaal aan te vragen bij de gemeente.

lees verder »

Levenslang?

03 september 2019

Onderzoek van de ombudsman geeft een vrouw met schulden perspectief op kwijtschelding in de toekomst.

lees verder »