Tekstgrootte
kleiner groter

Jaarverslagen 2018 Stichting WIJ en NBK

Voor het eerst brengt de ombudsman Groningen een jaarverslag uit van de klachten die zij behandelde over stichting WIJ en het Noordelijk Belastingkantoor (NBK).

Sinds 1 januari 2018 is de ombudsman Groningen namelijk bevoegd om klachten te onderzoeken over stichting WIJ. Vanaf dat moment is stichting WIJ zelfstandig en maakt zij geen deel meer uit van de gemeente Groningen.
De ombudsman had in een aantal zaken een bemiddelende rol in het verstoorde contact tussen burger en WIJ. Vertrouwen is meer dan eens een sleutelbegrip in de WIJ-dossiers. De wereld van de zorg is een ingewikkelde voor een vaak kwetsbare doelgroep. Het is en blijft dus van groot belang dat er duidelijke en eenduidige communicatie en regie plaatsvindt.

De ombudsman behandelt sinds 1 januari 2018 ook de klachten die inwoners van de gemeente Groningen hebben over het NBK. Het NBK voert sinds die datum de belastingtaken uit voor de drie waterschappen in Noord-Nederland en een aantal gemeenten, waaronder Groningen.
Bij de klachtbehandeling van het NBK vallen flinke aanloopproblemen voor de organisatie op. Zowel de kwaliteit van de postverwerking, als de informatieverstrekking via de website en de telefonische bereikbaarheid leverden problemen op voor burgers. Contact krijgen met het NBK vroeg soms veel geduld. Ook de systemen waarmee het NBK werkt, deden het nog niet allemaal naar behoren. Dit alles heeft in meerdere gevallen geleid tot vertraging in de behandeling van verzoeken, aanvragen, beroepszaken en klachten.

Hier leest u de jaarverslagen van Stichting WIJ en het NBK.

Deel deze pagina op

Nieuws

Opschorting betalingsplicht

11 november 2019

Een vrouw vertelt de ombudsman dat ze bewindvoerder is voor een AOW-gerechtigd echtpaar. Het echtpaar krijgt in 2018 geen kwijtschelding van de gemeentelijke -en waterschapsbelastingen, terwijl dit eerdere jaren wel het geval was.

lees verder »

Langslepend stoepparkeerprobleem

04 november 2019

Een man ervaart overlast van voor zijn woning geparkeerde auto’s. Eind 2015 - begin 2016 is de rijweg versmald en het trottoir verbreed. Tot die tijd stond er een bord ‘verboden te parkeren’.

lees verder »

Registratie overleden kind in basisregistratie

28 oktober 2019

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman omdat zij het niet eens is met de wijze waarop haar overleden dochter door de gemeente in de Basisregistratie Personen is geregistreerd.

lees verder »