Tekstgrootte
kleiner groter

Jaarverslag 2018 ‘Hoe hoog ligt de lat?’

Klachtbehandeling is maatwerk, blijkt uit het jaarverslag 2018 van de ombudsman Groningen. Bij het stijgende aantal mensen dat zich tot de ombudsman wendde, is gekeken hoe hoog de lat ligt en of dat behoorlijk is. Daarbij wordt steeds het perspectief van de burger en het leerproces voor de gemeente in het oog gehouden.

Het tempo van het gemeentelijk handelen en de informatievoorziening zijn de belangrijkste thema’s die uit de klachten van 2018 naar voren komen.

De ombudsman kreeg stagnerende communicatie weer op gang in gevallen waar burgers geen reactie ontvingen op hun e-mail, brief of terugbelverzoek. Onbevredigend is dat de oorzaak hiervan niet altijd te vinden is of dat poststukken ‘gewoonweg’ zoek bleken te zijn.

Opvallend in 2018 is dat het college 6 van de in totaal 10 aanbevelingen van de ombudsman niet heeft overgenomen. Dit betreffen klachten over ontoereikende informatie van de gemeente over een beleidswijziging aangaande onttrekkingsvergunningen. De gemeente heeft naar het oordeel van de ombudsman steken laten vallen in de communicatie richting verhuurders, en voor hen de lat te hoog gelegd. Hoewel de gemeente in de beleidsregels had opgeschreven dat zij huiseigenaren zou oproepen een aanvraag te doen, bleef deze oproep achterwege en liepen zij hierdoor een vergunning mis.
De aanbeveling om de huiseigenaar in alle 6 gevallen alsnog een vergunning te verlenen, is door het college niet overgenomen. Een gevolg is dat de eigenaren de huur van een van hun drie huurders moeten opzeggen.

Wat verder ingewikkeld bleek te zijn, was de problematiek waarmee mensen te maken krijgen als ze vanuit een uitkering parttime aan het werk gaan. De verrekening tussen aanvullende uitkering en loonuitbetaling verloopt zo ingewikkeld en ondoorzichtig, dat verschillende mensen zich ontmoedigd voelden om te gaan werken. Ook hier ligt de lat hoog. De ombudsman wees de gemeente in deze zaken op het belang van goede voorlichting en begeleiding.

Bekijk hier de volledige inhoud van het jaarverslag.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »