Tekstgrootte
kleiner groter

Inschrijving als werkzoekende

18.10.124 Algemeen Onderzoek

Trefwoorden: informatieverstrekking, communicatie, standaardbrief

Naar aanleiding van een signaal over gebrekkige informatievoorziening door de sociale dienst start de ombudsman een onderzoek uit eigen beweging. Het signaal betreft een standaardbrief met de volgende verwijzing:

U staat niet als werkzoekende ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf. Vanuit de Participatiewet geldt de verplichting dat u minstens 36 uur per week beschikbaar bent voor werk. U moet daarom contact opnemen met UWV of naar het werkplein gaan om de inschrijving te regelen.

De betreffende cliënt heeft contact opgenomen met het UWV en kreeg te horen dat de inschrijving automatisch gaat zodra hij een uitkering heeft aangevraagd. Aangezien de cliënt een uitkering had aangevraagd, werd hij door het UWV terugverwezen naar de sociale dienst. Die hem wederom verwees naar het UWV omdat het UWV volgens de sociale dienst de inschrijving als werkzoekende regelt.
Op de website www.werk.nl leest de ombudsman:

Als u een uitkering aanvraagt, wordt u automatisch ingeschreven bij UWV en geregistreerd als werkzoekende. U hoeft dit niet (meer) apart te doen.

De ombudsman vraagt zich af of de verwijzing van de sociale dienst wel klopt, nu volgens verschillende bronnen de inschrijving als werkzoekende automatisch gebeurt als men een uitkering aanvraagt.
De sociale dienst laat per ommegaande weten dat de informatie in de standaardbrief niet correct is. Het blijkt zo te zijn dat iemand die een uitkering aanvraagt na ongeveer 3 maanden automatisch als werkzoekende wordt ingeschreven. De Participatiewet (Pwet) legt echter direct aan het begin van de uitkering de verplichting op om je als werkzoekende in te schrijven bij het UWV (artikel 9 Pwet). Dit kan door het invullen van ‘mijn werkmap’ op www.werk.nl. De sociale dienst stelt dat de tekst in de brief verwijderd moet worden. Je schrijft je namelijk in als werkzoekende door een werkmap aan te maken en niet door te bellen met het UWV. De sociale dienst zegt toe de standaardbrief te zullen aanpassen. De ombudsman zal de nakoming van de toezegging met belangstelling volgen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Bang voor controle

20 juni 2019

Door problemen met de bereikbaarheid van het Noordelijk Belastingkantoor, kan een vrouw haar hond niet op tijd aanmelden voor de hondenbelasting.

lees verder »

Na bijna 10 maanden blijkt bezwaar niet mogelijk

20 juni 2019

Het duurt bijna een jaar voordat en man die verhuurt via Airbnb, een reactie krijgt van het Noordelijk Belastingkantoor op zijn bezwaarschriften.

lees verder »