Tekstgrootte
kleiner groter

Incasso eigen bijdrage huishoudelijke hulp

18.6.109 Stichting WIJ

Trefwoorden: WMO, eigen bijdrage, incasso

Een man stelt iedere 4 weken steeds netjes de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp (€ 17,50) te hebben betaald. Dit terwijl zijn financiële situatie het eigenlijk niet toelaat. Per vergissing heeft hij een keer € 27,50 betaald. In plaats van dit bedrag terug te krijgen, ontvangt hij van een deurwaarder bericht dat één termijn mist en hij nu een bedrag van € 28,19 (€ 17,50 + invorderingskosten) moet betalen. Vervolgens stort het CAK, die de eigen bijdrage int, een bedrag van € 17,50 terug op zijn rekening. Een week later krijgt hij echter een brief van de deurwaarder dat hij binnen 6 dagen € 28,19 moet betalen. Doet de man dit niet dan krijgt hij te maken met nog hogere invorderingskosten. Volgens de man klopt hier niets van en hij wendt zich tot de ombudsman. Die ziet dat de man dringend hulp nodig heeft en vraagt het betreffende WIJ-team of die mogelijkheden ziet om de man te ondersteunen. Stichting WIJ (WIJ), die al in verschillende andere kwesties van de man betrokken is, pakt de zaak direct op en zorgt voor de betaling van de ‘gemiste’ eigen bijdrage. Verder probeert het WIJ-team een vrijwilliger aan de man te koppelen die hem bij zijn financiën kan bijstaan. Zo kunnen vervelende situaties als deze in de toekomst worden voorkomen. Met waardering voor de snelle en adequate aanpak van WIJ sluit de ombudsman dit dossier.

Deel deze pagina op

Nieuws

Contact gezocht

12 maart 2019

Een man ontvangt al langere tijd brieven van het Noordelijk Belastingkantoor die niet voor hem zijn, maar wel aan zijn adres zijn gestuurd. De betreffende persoon woont echter niet op zijn adres.

lees verder »

'Boven de pet'

12 maart 2019

Een man klaagt erover dat Stichting WIJ onvoldoende luistert naar wat hij en zijn vrouw nodig hebben, namelijk huishoudelijke hulp.

lees verder »