Tekstgrootte
kleiner groter

Incasso eigen bijdrage huishoudelijke hulp

18.6.109 Stichting WIJ

Trefwoorden: WMO, eigen bijdrage, incasso

Een man stelt iedere 4 weken steeds netjes de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp (€ 17,50) te hebben betaald. Dit terwijl zijn financiële situatie het eigenlijk niet toelaat. Per vergissing heeft hij een keer € 27,50 betaald. In plaats van dit bedrag terug te krijgen, ontvangt hij van een deurwaarder bericht dat één termijn mist en hij nu een bedrag van € 28,19 (€ 17,50 + invorderingskosten) moet betalen. Vervolgens stort het CAK, die de eigen bijdrage int, een bedrag van € 17,50 terug op zijn rekening. Een week later krijgt hij echter een brief van de deurwaarder dat hij binnen 6 dagen € 28,19 moet betalen. Doet de man dit niet dan krijgt hij te maken met nog hogere invorderingskosten. Volgens de man klopt hier niets van en hij wendt zich tot de ombudsman. Die ziet dat de man dringend hulp nodig heeft en vraagt het betreffende WIJ-team of die mogelijkheden ziet om de man te ondersteunen. Stichting WIJ (WIJ), die al in verschillende andere kwesties van de man betrokken is, pakt de zaak direct op en zorgt voor de betaling van de ‘gemiste’ eigen bijdrage. Verder probeert het WIJ-team een vrijwilliger aan de man te koppelen die hem bij zijn financiën kan bijstaan. Zo kunnen vervelende situaties als deze in de toekomst worden voorkomen. Met waardering voor de snelle en adequate aanpak van WIJ sluit de ombudsman dit dossier.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »