Tekstgrootte
kleiner groter

Het systeem werkt (nog) niet

18.7.038 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: kwijtschelding, toezegging, reactietermijn, organisatie

Een vrouw klaagt dat er na 11 maanden nog niet is beslist op het beroepschrift tegen de afwijzing van haar kwijtscheldingsverzoek. Het gaat om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingaanslagen over 2016 (de helft) en 2017.
De vrouw moet met haar 2 huisgenoten rondkomen van studiefinanciering waardoor de betaling van de aanslag (€ 327,60) problematisch is. Daarom heeft ze kwijtschelding aangevraagd. Ze heeft er belang bij om op zo’n kort mogelijke termijn een besluit te ontvangen. Want als het kwijtscheldingsverzoek ook in beroep wordt afgewezen dan zal ze een betalingsregeling moeten treffen. En hoe eerder wordt beslist, hoe lager de termijnbedragen zullen zijn.
De ombudsman stelt vast dat de gemeente niet correct heeft gehandeld omdat ze haar toezegging niet nakomt dat er uiterlijk binnen 6 maanden op het beroepschrift zal zijn beslist.
Verder constateert de ombudsman dat de gemeente/Hefpunt en het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) niet voortvarend hebben gehandeld. Het NBK legt uit dat hun nieuwe systeem nog niet goed werkt. Hoewel de vertraging hiermee verklaard wordt, is dit geen rechtvaardiging voor het uitblijven van het besluit.
Daarnaast stelt de ombudsman vast dat het NBK met een niet goed functionerend systeem in strijd met de behoorlijkheidsnorm goede organisatie handelt. De ombudsman begrijpt dat het NBK er alles aan doet om het systeem goed functionerend te krijgen. Deze intentie is te waarderen, toch blijft onduidelijk wanneer dit zal gebeuren. Daarom heeft zij het NBK opgeroepen om zijn systeem zo snel mogelijk op orde te brengen zodat burgers met betrekking tot de betaling van de belastingen niet langer in onzekerheid hoeven te verkeren.
Het NBK heeft vooruitlopend op de administratieve verwerking het beroep wel alvast inhoudelijk beoordeeld. Ook al is de uitslag negatief, hiermee heeft de vrouw in elk geval duidelijkheid hoe de beslissing op het beroepschrift zal uitvallen. De ombudsman heeft de vrouw hiervan op de hoogte gesteld zodat ze zo nodig maatregelen kan treffen ten aanzien van de betaling. Daarbij past een kanttekening. Want als de vrouw nu alvast wilt sparen voor de later in het jaar alsnog te betalen belastingen over 2016 en 2017, moet ze er rekening mee houden dat ze daardoor vermogen opbouwt. En als ze te veel vermogen heeft, komt ze om die reden misschien niet in aanmerking voor kwijtschelding 2018.
Het NBK laat weten dat de vrouw een betalingsregeling kan treffen. De ombudsman vindt dat wel een mooi aanbod, maar waar het NBK geen rekening mee lijkt te houden, is dat er stapeling van betalingsregelingen kan ontstaan naarmate het besluit langer uitblijft.
Afzonderlijk kunnen de maandelijkse aflossingsbedragen dan wel laag zijn, maar bij elkaar opgeteld kan er alsnog sprake zijn van hoge maandelijkse aflossingen. En die had de vrouw graag willen voorkomen.
De ombudsman heeft bij het NBK aandacht voor dit stapelingsprobleem gevraagd.
Ten slotte heeft de ombudsman nog vastgesteld dat het NBK niet voortvarend heeft gereageerd op een ingebrekestelling en heeft ze gewezen op onjuiste informatie in een brief aan de vrouw.

Deel deze pagina op

Nieuws

Ik weet niet hoe

11 juni 2019

Een man probeert al een jaar een afspraak met het NBK te maken over de betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen 2018.

lees verder »

Jaarverslag 2018 ‘Hoe hoog ligt de lat?’

04 juni 2019

Klachtbehandeling is maatwerk, blijkt uit het jaarverslag 2018 van de ombudsman Groningen. Het tempo van het gemeentelijk handelen en de informatievoorziening zijn de belangrijkste thema’s.

lees verder »