Tekstgrootte
kleiner groter

Gevolgen latere belastingaanslagen

18.7.045 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: informatieverstrekking, vertraging, klachtenprocedure

Een man vertelt dat hij altijd aan het begin van het jaar de WOZ-beschikking en de belastingaanslagen krijgt. Dit jaar echter niet, waardoor zijn administratie van de automatische maandelijkse betalingen in de war raakt. De man wist niet dat dit zou veranderen. Er wordt ook geen reden gegeven voor de vertraging. En ondanks zijn klacht weet de man nog steeds niet wanneer hij de beschikking en de aanslagen wel kan verwachten. Hij vindt ook dat het NBK wel makkelijk heenstapt over de gevolgen van latere toezending.
Ten slotte meldt de man dat de website van het NBK geen informatie geeft over hoe je een klacht bij het NBK in kunt dienen. Tijdens het klachtonderzoek van de ombudsman meldt de man dat hij van het NBK heeft gehoord dat de aanslag WOZ al op 31 maart 2018 is opgelegd en dat hij deze heeft ontvangen via ‘mijn overheid’. Naast dat het NBK wel erg lang heeft gedaan over de beantwoording, stelt de man dat hij zich nooit heeft aangemeld om de aanslagen langs digitale weg te ontvangen. Hij kent de beschikking dan ook niet.

(Informatie over) latere verzending
De ombudsman stelt tijdens het onderzoek vast dat de aanslagen afvalstoffenheffing en waterschapsbelastingen inmiddels in april aan de man zijn gestuurd. Vorig jaar was dat in februari. Daarmee zijn alle aanslagen 2018 opgelegd en is die onduidelijkheid voor de man weggenomen.
Het NBK legt verder duidelijk uit dat er geen wettelijke plicht is om de burgers persoonlijk te informeren en dat dit ook ondoenlijk is gezien de aantallen. De ombudsman heeft wel gezien dat er op 27 februari, dat is in de periode waarin de verzending in eerdere jaren plaatsvond, een bericht op de website van het NBK is geplaatst waarin o.a. staat “Het is niet automatisch zo dat we u uw aanslag in dezelfde maand sturen als Hefpunt vorig jaar. Wij proberen dat wel, maar kunnen dat niet garanderen.”
De ombudsman is van mening dat het NBK hiermee heeft laten zien wel oog te hebben voor de problematiek. Zij heeft de belastingplichtigen hierover weliswaar niet persoonlijk, maar wel op correcte wijze en actief geïnformeerd.
Over de reden van vertraging geeft het NBK nu wel uitleg aan de ombudsman en daarmee aan klager. Het is jammer dat dit niet al tijdens de klachtprocedure is gedaan.

Gevolgen betaaltermijnen
Over de gevolgen van latere toezending legt het NBK uit dat er altijd een betalingsregeling kan worden getroffen en dat die altijd 10 betaaltermijnen zal omvatten. Dat is mooi, want daarmee loopt het termijnbedrag op zichzelf niet op.
Wel constateert de ombudsman dat er samenloop kan plaatsvinden van meerdere termijnen van verschillende jaren, waardoor iemand in een bepaalde periode toch hogere lasten kan hebben. Het NBK geeft als mogelijke oplossing dat het iedereen vrij staat om tijdig te reserveren voor de belasting, waarvan het een gegeven is dat die toch betaald moet worden.
Over het tijdig reserveren heeft de ombudsman het NBK erop geattendeerd dat met een opgebouwde reserve een eventuele kwijtschelding in gevaar kan komen. Dit punt wordt binnen het NBK besproken.

Informatie over klachtenprocedure
De ombudsman stelt vast dat de informatie over het indienen van een klacht en de klachtenregeling niet gemakkelijk te vinden is op de website van het NBK. De klachtenfunctionaris erkent dit en zegt toe de gebruiksvriendelijkheid intern te bespreken. De nakoming van deze toezegging en de interne bespreking zal de ombudsman met belangstelling volgen.

Berichtenbox
Over ‘mijnoverheid’ legt het NBK aan de ombudsman uit dat iemand alleen zichzelf kan aanmelden. Want daar is de Digid voor nodig en daar beschikt een ander niet over. Wel zou iemand per ongeluk een vinkje kunnen hebben gezet bij een bepaalde organisatie.  Als dat het geval is, en de man wil deze berichten toch niet via de berichtenbox ontvangen, dan kan hij zich afmelden.

Deel deze pagina op

Nieuws

Bang voor controle

20 juni 2019

Door problemen met de bereikbaarheid van het Noordelijk Belastingkantoor, kan een vrouw haar hond niet op tijd aanmelden voor de hondenbelasting.

lees verder »

Na bijna 10 maanden blijkt bezwaar niet mogelijk

20 juni 2019

Het duurt bijna een jaar voordat en man die verhuurt via Airbnb, een reactie krijgt van het Noordelijk Belastingkantoor op zijn bezwaarschriften.

lees verder »