Tekstgrootte
kleiner groter

Gemeentelijke belastingen bij verhuizing

19.7.014 Noordelijk Belastingkantoor                       

Trefwoorden: afvalstoffenheffing, communicatie, informatieverstrekking

Een man en vrouw gaan uit elkaar en de man verhuist met één van zijn kinderen naar een andere woning. De vrouw blijft met het andere kind achter. Omdat het de man onduidelijk is in hoeverre hij de oorspronkelijke belastingaanslag voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen over 2018 na zijn verhuizing nog geheel moet betalen neemt hij hierover veelvuldig contact op met het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Omdat het de man ruim een jaar na zijn verhuizing nog steeds niet duidelijk is of hij de belastingaanslag nu wel of niet geheel moet betalen, neemt hij contact op met de ombudsman. De ombudsman concludeert dat er in de communicatie met de man veel is misgegaan. Er werd niet gereageerd op zijn middels contactformulieren gestelde vragen. Daarnaast werd er in telefoongesprekken en tijdens zijn bezoeken aan het NBK ook niet adequaat op zijn vragen gereageerd. Het NBK erkent te kort te zijn geschoten in zijn communicatie en biedt hiervoor zijn excuses aan. Het NBK legt aan de ombudsman uit dat er binnen een huishouden één persoon wordt aangewezen als belastingplichtige. Als deze belastingplichtige verhuist binnen het gebied van het waterschap (zuiveringsheffing) c.q. binnen de gemeente (afvalstoffenheffing) dan verhuist de aanslag mee. Er is volgens het NBK voor gekozen om de heffingsmaatstaf eenmalig vast te stellen op de peildatum. Dat betekent dat wijzigingen in de bestaande huishouding (aantal personen meer of minder) in de loop van het jaar geen invloed hebben op de opgelegde aanslag. De oorspronkelijk aanslag, waarbij de man voor vier personen afvalstofheffing moest betalen voor 2018, wordt daarom niet aangepast. De ombudsman is niet bevoegd om deze regels te beoordelen. Omdat er zoveel mis is gegaan in de communicatie met de man biedt het NBK hem, naast excuses, ook een tegemoetkoming aan. De hoogte van dit bedrag heeft het NBK gebaseerd op het verschil van het bedrag aan afvalstoffenheffing tussen een 4 en een 2 persoonshuishouding voor de periode vanaf het moment dat de man verhuisd is. Dit vindt de ombudsman een mooi gebaar.

Deel deze pagina op

Nieuws

Opschorting betalingsplicht

11 november 2019

Een vrouw vertelt de ombudsman dat ze bewindvoerder is voor een AOW-gerechtigd echtpaar. Het echtpaar krijgt in 2018 geen kwijtschelding van de gemeentelijke -en waterschapsbelastingen, terwijl dit eerdere jaren wel het geval was.

lees verder »

Langslepend stoepparkeerprobleem

04 november 2019

Een man ervaart overlast van voor zijn woning geparkeerde auto’s. Eind 2015 - begin 2016 is de rijweg versmald en het trottoir verbreed. Tot die tijd stond er een bord ‘verboden te parkeren’.

lees verder »

Registratie overleden kind in basisregistratie

28 oktober 2019

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman omdat zij het niet eens is met de wijze waarop haar overleden dochter door de gemeente in de Basisregistratie Personen is geregistreerd.

lees verder »