Tekstgrootte
kleiner groter

Geen verwijzing naar Voedselbank

17.1.071 WIJ-teams

Trefwoorden: klachtbehandeling, besluit, informatieverstrekking

Een chronisch zieke man is door het WIJ-team afgewezen voor de Voedselbank. Hij vindt de afwijzing niet terecht en wil een besluit ontvangen zodat hij bezwaar kan maken. Omdat hij dat niet krijgt, dient de man een klacht in. In de reactie op de klacht legt de gemeente uit dat een aanvraag geen zin heeft omdat de man niet voldoet aan de criteria voor een voedselpakket. Het budget dat hij vrij kan besteden is te hoog. Omdat hij echter nog steeds geen besluit krijgt, stapt de man naar de ombudsman.
De ombudsman stelt vast dat de gemeente in haar reactie op de klacht wel uitlegt waarom zij geen aanvraag zal indienen, maar niet waarom de man hierover geen besluit ontvangt. Tijdens het klachtonderzoek legt de gemeente alsnog uit dat haar weigering om een aanvraag door te sturen geen besluit is. De verantwoordelijkheid om iemand tot de Voedselbank toe te laten ligt uiteindelijk bij de Voedselbank. De Voedselbank is geen onderdeel van de gemeente. Als de man vindt dat de gemeente de criteria van de Voedselbank verkeerd uitlegt, kan hij zich rechtstreeks tot de Voedselbank wenden. De gemeente merkt daarbij op dat een (negatieve) beslissing van de Voedselbank echter ook geen besluit is waartegen bezwaar en beroep openstaat.
Verzoeker stelt verder dat hij niet is gehoord door de klachtenfunctionaris. Anders had hij de gemeente erop kunnen wijzen dat anderen met dezelfde chronische ziekte wél zonder inkomenstoets hulp van de Voedselbank krijgen. De ombudsman stelt vast dat de man in zijn drie contacten met de klachtenfunctionaris voldoende gelegenheid had om een toelichting op zijn klacht te geven. Daarnaast is de verwijzing naar vergelijkbare situaties voor de gemeente geen reden om anders te oordelen. Zij doet alleen een inkomenstoets. En of dat correct is (gedaan), kan de man dus aan de Voedselbank voorleggen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Opschorting betalingsplicht

11 november 2019

Een vrouw vertelt de ombudsman dat ze bewindvoerder is voor een AOW-gerechtigd echtpaar. Het echtpaar krijgt in 2018 geen kwijtschelding van de gemeentelijke -en waterschapsbelastingen, terwijl dit eerdere jaren wel het geval was.

lees verder »

Langslepend stoepparkeerprobleem

04 november 2019

Een man ervaart overlast van voor zijn woning geparkeerde auto’s. Eind 2015 - begin 2016 is de rijweg versmald en het trottoir verbreed. Tot die tijd stond er een bord ‘verboden te parkeren’.

lees verder »

Registratie overleden kind in basisregistratie

28 oktober 2019

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman omdat zij het niet eens is met de wijze waarop haar overleden dochter door de gemeente in de Basisregistratie Personen is geregistreerd.

lees verder »