Tekstgrootte
kleiner groter

(Geen) schutting te hoog

18.1.009 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: handhaven, voorbereiding, informatieverstrekking, voortvarendheid

Een echtpaar beklaagt zich erover dat de gemeente met 2 maten meet bij de handhaving van de te hoge schuttingen van hen en hun buurvrouw. Het echtpaar heeft hun schutting omlaag moeten brengen naar de vereiste 2 meter hoogte. De buurvrouw heeft na bijna 2 jaar nog steeds haar te hoge schutting. Het lijkt er in de ogen van het echtpaar op dat niet de gemeente, maar de buurvrouw de regie van het handhavingsproces in handen heeft. Die reageert namelijk niet op de aanschrijving, de vooraankondiging bestuursdwang en de dwangsom. Ook meet de gemeente de hoogte van de schuttingen steeds verschillend. En is de informatie van de gemeente over bijvoorbeeld het peilpunt voor de metingen en de meetgegevens niet adequaat.
Nog voordat de ombudsman haar onderzoek opstart, meldt het echtpaar dat de buurvrouw een vergunning heeft gekregen voor haar schutting. Ze zijn enorm verbaasd, want 2 weken ervoor is er weer een meting gedaan door de gemeente waaruit blijkt dat de schutting van buurvrouw veel hoger is dan de toegestane 2 meter. Ook de schutting van het echtpaar waarvan de gemeente 1,5 jaar eerder had vastgesteld dat die netjes was teruggebracht naar 2 meter, blijkt nu toch hoger dan 2 meter te zijn.
Het echtpaar dient een bezwaarschrift in tegen de verleende vergunning. De inhoud van het besluit is daarmee geen onderdeel van het onderzoek van de ombudsman.

Twee jaar eerder had de gemeente aan het echtpaar laten weten dat zij geen vergunning konden krijgen voor hun destijds te hoge schutting en is de gemeente gaan handhaven. Nu de buurvrouw wel een vergunning heeft gekregen, moet de ombudsman vaststellen dat die informatie van 2016 niet juist was. De gemeente erkent in 2016 niet goed te hebben onderzocht of een vergunning mogelijk was. De ombudsman oordeelt dat de gemeente op dat punt niet behoorlijk heeft gehandeld door de handhaving niet goed voor te bereiden.
Verder concludeert de ombudsman dat de gemeente in dit proces niet voortvarend en niet actief heeft gehandeld. Ook dat erkent de gemeente. Ze ziet in dat door haar afwachtende houding de schijn van partijdigheid werd gewekt evenals het gevoel dat de buurvrouw de regie in handen had.
De gemeente laat de ombudsman weten zich verder goed te kunnen voorstellen dat door de ommezwaai van handhaven naar vergunnen bij het echtpaar de indruk werd gewekt met 2 maten te meten. Het is echter niet zo dat de buurvrouw wel haar hoge schutting mag en het echtpaar niet. De gemeente biedt aan om de (herstel)kosten van het weer op hoogte brengen van de schutting van het echtpaar, te compenseren en ook het echtpaar een vergunning te verlenen. Gezien de hele gang van zaken roept de ombudsman de gemeente op om daarin ruimhartig te zijn.
Over de informatievoorziening merkt de ombudsman op dat deze vanaf het begin niet adequaat was. Naast de onjuiste informatie over het niet kunnen verlenen van een vergunning is het verschil in meten bij vergunningsvrije en vergunningplichtige bouwwerken niet uitgelegd, is het peilpunt niet goed uitgelegd en is de 10% afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan niet op hun situatie van toepassing. De ombudsman stelt vast dat het echtpaar heel veel moeite heeft moeten doen om uiteindelijk correcte informatie van de gemeente te krijgen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Ik weet niet hoe

11 juni 2019

Een man probeert al een jaar een afspraak met het NBK te maken over de betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen 2018.

lees verder »

Jaarverslag 2018 ‘Hoe hoog ligt de lat?’

04 juni 2019

Klachtbehandeling is maatwerk, blijkt uit het jaarverslag 2018 van de ombudsman Groningen. Het tempo van het gemeentelijk handelen en de informatievoorziening zijn de belangrijkste thema’s.

lees verder »