Tekstgrootte
kleiner groter

Geen geld terug na toezegging

19.7.011 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: hondenbelasting, terugbetaling, voortvarendheid, goede organisatie

Een man geeft op 13 juni 2018 digitaal aan het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) door dat zijn hond is overleden. Hierop ontvangt hij een automatische reactie dat zijn bericht door het NBK is ontvangen. Omdat verder bericht uitblijft, stuurt de man in december 2018 nogmaals een melding. In januari 2019 is hij vervolgens op bezoek geweest bij het NBK. Toen bleek met beide meldingen nog niets te zijn gebeurd. Er zou dezelfde dag telefonisch contact met de man worden opgenomen. Dit gebeurde echter niet. Na een nieuw telefonisch contact van de man met het NBK ontvangt hij bericht dat de hondenbelasting zal worden verlaagd. Het te veel betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk aan de man worden overgemaakt. Omdat de man het bedrag niet ontvangt, belt hij meerdere malen met het NBK. Er wordt steeds een notitie gemaakt, maar hij ontvangt het geld niet. De man wendt zich daarom tot de ombudsman.
De ombudsman constateert dat de man heel lang heeft moeten wachten op een inhoudelijke reactie van het NBK en vervolgens op de terugbetaling van het teveel door hem betaalde bedrag. Tijdens het klachtenonderzoek heeft het NBK pas het teveel betaalde bedrag aan hondenbelasting aan de man overgemaakt. Tussen het doorgeven van de wijziging op 13 juni 2018 en het uiteindelijke bericht dat de hondenbelasting over 2018 verlaagd werd, zaten ruim zeven maanden. Vervolgens moest de man nog bijna twee maanden wachten voordat hij het teveel betaalde bedrag terug heeft. Hiermee handelt het NBK naar het oordeel van de ombudsman niet voortvarend. Het NBK heeft excuses aangeboden voor deze gang van zaken.

Deel deze pagina op

Nieuws

Bureau ombudsman telefonisch bereikbaar tussen 9.00 - 13.00 uur

21 oktober 2019

In verband met beperkte personele bezetting zijn wij de komende tijd alleen 's ochtends van 9.00 - 13.00 uur telefonisch bereikbaar.

lees verder »

Gemeentelijke belastingen bij verhuizing

21 oktober 2019

Een man en vrouw gaan uit elkaar en de man verhuist met één van zijn kinderen naar een andere woning. Omdat het de man onduidelijk is in hoeverre hij de oorspronkelijke belastingaanslag over 2018 na zijn verhuizing nog moet betalen neemt hij veelvuldig contact op met het Noordelijk Belastingkantoor.

lees verder »

Een antwoord blijft uit

14 oktober 2019

Een man stuurt een e-mail aan de gemeente met een vraag. Als de gemeente na vijf maanden nog steeds niet heeft gereageerd op de e-mail wendt zijn vrouw zich tot de ombudsman.

lees verder »