Tekstgrootte
kleiner groter

Geen geld terug na toezegging

19.7.011 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: hondenbelasting, terugbetaling, voortvarendheid, goede organisatie

Een man geeft op 13 juni 2018 digitaal aan het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) door dat zijn hond is overleden. Hierop ontvangt hij een automatische reactie dat zijn bericht door het NBK is ontvangen. Omdat verder bericht uitblijft, stuurt de man in december 2018 nogmaals een melding. In januari 2019 is hij vervolgens op bezoek geweest bij het NBK. Toen bleek met beide meldingen nog niets te zijn gebeurd. Er zou dezelfde dag telefonisch contact met de man worden opgenomen. Dit gebeurde echter niet. Na een nieuw telefonisch contact van de man met het NBK ontvangt hij bericht dat de hondenbelasting zal worden verlaagd. Het te veel betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk aan de man worden overgemaakt. Omdat de man het bedrag niet ontvangt, belt hij meerdere malen met het NBK. Er wordt steeds een notitie gemaakt, maar hij ontvangt het geld niet. De man wendt zich daarom tot de ombudsman.
De ombudsman constateert dat de man heel lang heeft moeten wachten op een inhoudelijke reactie van het NBK en vervolgens op de terugbetaling van het teveel door hem betaalde bedrag. Tijdens het klachtenonderzoek heeft het NBK pas het teveel betaalde bedrag aan hondenbelasting aan de man overgemaakt. Tussen het doorgeven van de wijziging op 13 juni 2018 en het uiteindelijke bericht dat de hondenbelasting over 2018 verlaagd werd, zaten ruim zeven maanden. Vervolgens moest de man nog bijna twee maanden wachten voordat hij het teveel betaalde bedrag terug heeft. Hiermee handelt het NBK naar het oordeel van de ombudsman niet voortvarend. Het NBK heeft excuses aangeboden voor deze gang van zaken.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »