Tekstgrootte
kleiner groter

Geen budget, geen hulp

18.6.079 Stichting WIJ

Trefwoorden: huishoudelijke hulp, WMO-voorziening

Een moeder komt voor haar zoon bij de ombudsman. De zoon heeft verschillende aandoeningen en woont zelfstandig in een woning van Lentis. Hij moet zelf zijn huis schoonmaken, maar kan dat niet waardoor zijn huis ernstig vervuilt. Drie jaar geleden heeft de moeder het probleem al bij de gemeente aangekaart. Haar zoon kreeg toen even huishoudelijke hulp. Maar na 3 maanden heeft de gemeente die gestopt omdat Lentis hiervoor verantwoordelijk zou zijn. Lentis doet volgens de vrouw echter niets op dit vlak.

Vanwege de vervuiling gaat de moeder naar het WIJ-team. Tijdens een huisbezoek vertelt WIJ dat de zoon recht heeft op 2½ uur per week huishoudelijke hulp. Daar zijn de moeder en haar zoon blij mee. Totdat de zoon een dag later te horen krijgt dat het niet doorgaat omdat Lentis verantwoordelijk is. De zoon heeft dringend hulp nodig, maar weet niet waar hij terecht kan. De vrouw stelt dat Lentis voor huishoudelijke hulp geen budget en geen personeel heeft. Bij wijze van uitzondering krijgt de zoon via Lentis tijdelijk 20 minuten per week hulp via een schoonmaakbedrijf.

De moeder gaat naar de ombudsman. Die hoort van WIJ dat het verhaal toch anders in elkaar zit. De zoon heeft namelijk een indicatie voor Beschermd Wonen. De gemeente betaalt de zorg via een zogeheten all-in pakket. Dit pakket is inclusief huishoudelijke hulp die door Lentis moet worden geleverd. Als de gemeente via de WMO de huishoudelijke hulp zou verstrekken, zou zij daar dubbel voor betalen en dat is niet de bedoeling.

Volgens Lentis krijgt de zoon wel ondersteuning bij zijn huishoudelijke taken. Alleen accepteert de zoon dit niet altijd. Na de afwijzing van het WIJ-team heeft Lentis alsnog samen met de zoon zijn huis opgeruimd. En dat zal ook structureel gebeuren. De ombudsman hoopt dat daarmee de zorg van vrouw is weggenomen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »