Tekstgrootte
kleiner groter

Geen bijstand in de gevangenis

19.1.042 Inkomen

Trefwoorden: detentie, bijstand

Een man bezoekt het spreekuur van de ombudsman. Hij vertelt dat hij een brief van de sociale dienst heeft gekregen waarin staat dat hij een deel van zijn bijstandsuitkering moet terugbetalen omdat hij een periode gedetineerd is geweest. De ombudsman constateert dat de Participatiewet bepaalt dat ‘iemand aan wie rechtens de vrijheid is ontnomen geen recht heeft op bijstand”. In dezelfde wet is ook geregeld dat als er in het individuele geval sprake is van een zeer dringende reden bijstandsverlening mogelijk kan zijn. Dit artikel gaat over onmiddellijke noodsituaties en hiervan zal voor gedetineerden slechts in uitzonderlijke gevallen sprake kunnen zijn. De rechter heeft in dat kader geoordeeld dat het ontstaan van betalingsachterstanden en zelfs het (dreigende) verlies van woonruimte tijdens detentie onvoldoende is om te kunnen spreken van een acute noodsituatie. Van zo’n situatie kan volgens de rechter wel gesproken worden als er sprake is van ernstige gevolgen voor de psychische gezondheidstoestand. Daarvan is in het geval van de man, voor zover de ombudsman dat kan overzien, geen sprake.

Deel deze pagina op

Nieuws

Bureau ombudsman telefonisch bereikbaar tussen 9.00 - 13.00 uur

21 oktober 2019

In verband met beperkte personele bezetting zijn wij de komende tijd alleen 's ochtends van 9.00 - 13.00 uur telefonisch bereikbaar.

lees verder »

Gemeentelijke belastingen bij verhuizing

21 oktober 2019

Een man en vrouw gaan uit elkaar en de man verhuist met één van zijn kinderen naar een andere woning. Omdat het de man onduidelijk is in hoeverre hij de oorspronkelijke belastingaanslag over 2018 na zijn verhuizing nog moet betalen neemt hij veelvuldig contact op met het Noordelijk Belastingkantoor.

lees verder »

Een antwoord blijft uit

14 oktober 2019

Een man stuurt een e-mail aan de gemeente met een vraag. Als de gemeente na vijf maanden nog steeds niet heeft gereageerd op de e-mail wendt zijn vrouw zich tot de ombudsman.

lees verder »