Tekstgrootte
kleiner groter

Gedeeltelijke kwijtschelding gaat niet automatisch door

18.7.058 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: informatieverstrekking, kwijtschelding, bezwaarprocedure

Een vrouw vertelt dat ze in 2016 en 2017 automatisch volledige kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing heeft gekregen van de gemeente. Eind februari krijgt ze van het NBK een aanslagbiljet waterschaps- en gemeentelijke belastingen 2018 zonder kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. De vrouw heeft op de website gelezen dat de kwijtschelding automatisch zou doorlopen als het inkomen niet verandert. En haar inkomen is ongewijzigd. De aanslag is volgens de vrouw dan ook onjuist. Daarom heeft ze daartegen bezwaar gemaakt. Maar 2 maanden later heeft de vrouw nog niets gehoord op haar bezwaarschrift. Ze heeft zelfs geen ontvangstbevestiging ontvangen. Het NBK int al wel het aanslagbedrag in termijnen.

Het NBK laat de ombudsman weten dat de vrouw in 2016 en 2017 wel automatisch kwijtschelding heeft ontvangen voor de gemeentelijke heffingen, maar niet voor de waterschapsbelastingen. Hiervoor is zelfs in het geheel geen kwijtschelding aangevraagd en dus ook niet verleend.
In 2018 zijn de aanslagen op één biljet samengevoegd en wordt de toetsing gedaan voor zowel de gemeente als de waterschappen. In situaties zoals deze waarin geen kwijtschelding voor beide organisaties is verleend, wordt geen automatische kwijtschelding verleend. De vrouw zal een kwijtscheldingsverzoek moeten doen.
De vrouw is het hier echter niet mee eens. Ze heeft namelijk in het informatieblad dat ze tegelijk met de belastingaanslag heeft ontvangen, gelezen dat alle lopende “zaken en afspraken die u had met Hefpunt en/of de gemeente Groningen […] zijn meegegaan naar het Noordelijk Belastingkantoor. Uw betalingsregeling bijvoorbeeld, uw bezwaar of kwijtscheldingsaanvraag.”
Ze vindt het op grond van deze tekst niet nodig om gebruik te maken van het aanvraagformulier, waarbij ook nog eens van haar wordt verlangd dat ze zeer veel gegevens aanlevert.
Hierop laat het NBK de ombudsman weten dat in de folder een kwijtscheldingsaanvraag wordt genoemd als voorbeeld van een lopende zaak. Dit is iets anders dan automatische kwijtschelding. Daarover wordt in de folder niet gesproken.
De ombudsman kan deze uitleg van het Noordelijk Belastingkantoor volgen temeer omdat het NBK uitlegt dat naast een eerder verleende kwijtschelding ook altijd wordt getoetst of alle andere ‘seinen’ bij bijv. UWV, RDW en Belastingdienst ‘op groen staan’. Omdat de vrouw geen kwijtschelding had verzocht van de waterschapslasten, had ze geen toestemming verleend voor deze automatische check. De ombudsman concludeert dat de informatie over automatische kwijtschelding niet toereikend is. Dit ziet het Noordelijke Belastingkantoor gelukkig zelf ook in. Dit punt wordt meegenomen ter verbetering.
Het bezwaarschrift blijkt in een stapel post te liggen waar nog niets mee is gedaan. Met een niet goed functionerende postbehandeling handelt het NBK niet behoorlijk. De ombudsman roept het NBK op de postbehandeling zo spoedig mogelijk op orde te brengen zodat de post van burgers tijdig bij de juiste afdeling terecht komt om correct te kunnen worden afgehandeld.

Deel deze pagina op

Nieuws

Kantoor ombudsman gesloten tijdens feestdagen

11 december 2018

Het kantoor van de ombudsman is i.v.m. de feestdagen gesloten van 21 december 2018 tot 7 januari 2019.

lees verder »

Kwijtschelding en toch betalen

11 december 2018

Een man heeft kwijtschelding aangevraagd. Vanaf het moment van het indienen van de aanvraag heeft hij de belastingen niet meer betaald. Het Noordelijk Belastingkantoor heeft hem een aanmaning gestuurd.

lees verder »