Tekstgrootte
kleiner groter

Foute tenaamstelling uitkering heeft grote gevolgen

17.1.137 Inkomen

Trefwoorden: communicatie, bereikbaarheid

Een man krijgt in april van het UWV te horen dat hij in de periode 2009 tot en met 2011 een uitkering van de sociale dienst zou hebben ontvangen. Hij heeft in die periode echter geen uitkering gehad. Ook heeft hij geen geld van de sociale dienst op zijn bankrekening gekregen. Als de man contact opneemt met de gemeente wordt bevestigd dat hij een uitkering heeft gehad. De persoon met wie de man spreekt, wil echter niet zeggen op welke bankrekening die uitkering is overgemaakt. Hij maakt zich grote zorgen wat dit betekent en of dit gevolgen kan hebben, zoals een terugvordering.

Omdat haar man er emotioneel slecht aan toe is, bezoekt zijn vrouw in mei de ombudsman, die haar erop wijst dat haar man zijn bijstandsdossier kan inzien om te achterhalen wat er is gebeurd.
Het echtpaar heeft vervolgens het dossier ingezien en contact gehad met een medewerker van de sociale dienst. Uiteindelijk schrijft deze medewerker in augustus dat de uitkering destijds ten onrechte op naam van de man is geboekt.
De man stelt dat hij hierdoor over de periode 2009 tot en met 2011 te veel belasting heeft betaald. In zijn brief van augustus stelt de sociale dienst dat hier mogelijk een vergoeding tegenover staat.

Als de man de benodigde bewijzen heeft verzameld, probeert hij weer contact op te nemen met de betreffende medewerker. Verschillende pogingen daartoe lopen op niets uit. Daarom benadert het echtpaar de ombudsman opnieuw. Die constateert dat vanwege de grote zorgen van de man een gesprek op korte termijn erg belangrijk is om daarmee de zaak af te kunnen handelen. De ombudsman legt daarom een verzoek om een gesprek voor aan de klachtenfunctionaris van de gemeente. Nog dezelfde dag laat de gemeente weten dat de man een nabetaling van € 8.000,- krijgt. Als de vrouw laat weten dat het probleem daarmee is opgelost, beëindigt de ombudsman haar bemoeienissen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Problemen met termijnen

11 oktober 2018

Een man vraagt via MijnNoordelijkbelastingkantoor kwijtschelding aan voor de waterschapsbelasting. Vervolgens ontvangt hij een brief van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK)

lees verder »

Harde wind zorgt voor schommelingen

19 september 2018

Een woonbootbewoner is niet tevreden over de wijze waarop hij zijn boot moet vastleggen nadat de gemeente de haven heeft laten aanpakken.

lees verder »