Tekstgrootte
kleiner groter

En toen bleef het stil

19.7.007 NBK

Trefwoorden: voortvarendheid, goede organisatie, betaling in termijnen

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman met een klacht over het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Zij heeft voor het eerst kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen aangevraagd. Hierop ontvangt zij een ontvangstbevestiging van het NBK, maar daarna blijft het stil. De vrouw heeft diverse keren met het NBK gebeld maar krijgt geen contact. Ook op haar e-mails wordt niet gereageerd. Door deze gang van zaken is de vrouw het vertrouwen in het NBK verloren. De vrouw is bang dat zij een aanmaning zal ontvangen. Bovendien is ze bang in financiële problemen te komen als haar kwijtscheldingsverzoek wordt afgewezen en zij de aanslag voor 2018 en 2019 bijna gelijktijdig moet betalen. De ombudsman stelt een onderzoek in.
Het NBK meldt de ombudsman dat er door technische en softwareproblemen met de nieuwe belastingapplicatie in de loop van 2018 een grote achterstand is ontstaan in de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken. Hierdoor is het niet gelukt om binnen de gestelde termijn van zes maanden een beslissing op de kwijtscheldingsverzoeken te sturen. Het NBK bleek daarnaast telefonisch niet bereikbaar en op e-mails werd niet gereageerd. Het NBK erkent dat dit allemaal zeer onzorgvuldig en niet netjes is. Zij biedt excuses aan voor deze onbehoorlijke gang van zaken.
Tijdens het onderzoek van de ombudsman krijgt de vrouw een afwijzing van haar kwijtscheldingsverzoek toegestuurd. Nu de vertraagde behandeling te wijten is aan het NBK zal die er volgens de ombudsman in elk geval voor moeten zorgen dat de vrouw door een ‘dubbele’ aanslag niet in de financiële problemen komt. Bij het treffen van een eventuele betalingsregeling zal hiermee dan ook rekening moeten worden gehouden.

Deel deze pagina op

Nieuws

Terugbetaling blijft uit

16 september 2019

Een vrouw krijgt te horen dat zij teveel betaalde hondenbelasting terug zal ontvangen. De uitbetaling van het bedrag blijft echter uit.

lees verder »

Opgeruimd staat netjes

16 september 2019

Een vrouw wil in haar buurt graag aan de slag om op te ruimen. Het lukt haar niet om opruimmateriaal aan te vragen bij de gemeente.

lees verder »

Levenslang?

03 september 2019

Onderzoek van de ombudsman geeft een vrouw met schulden perspectief op kwijtschelding in de toekomst.

lees verder »