Tekstgrootte
kleiner groter

Een antwoord blijft uit

19.1.039 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: reactie, voortvarendheid, organisatie

Een man stuurt een e-mail aan de gemeente met een vraag. Als hij na twee maanden nog geen reactie heeft ontvangen op zijn vraag belt zijn vrouw diverse malen met de gemeente om te vragen waarom een antwoord op de vraag uitblijft. Als de gemeente na vijf maanden nog steeds niet heeft gereageerd op de e-mail wendt de vrouw zich tot de ombudsman. De ombudsman stelt vast dat de vrouw op verschillende momenten aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt dat zij in afwachting was van een reactie op de e-mail. Deze reactie bleef echter uit. Bij navraag laat de gemeente de ombudsman weten dat de medewerker die de melding had moeten afhandelen de eerste twee maanden nadat de e-mail was verzonden weinig aanwezig is geweest en dat zijn werkzaamheden door drukte niet zijn overgenomen door een collega. Toen de betreffende medewerker weer aan het werk ging, was het hem niet duidelijk dat de oude meldingen niet in het nieuwe systeem stonden. Deze beide omstandigheden hebben volgens de gemeente toe geleid dat het zo lang heeft geduurd voordat de melding in behandeling is genomen. De omstandigheden zijn naar het oordeel van de ombudsman weliswaar een verklaring voor de vertraagde afhandeling, maar gelden niet als rechtvaardiging. De ombudsman constateert dat de gemeente de vervanging van een afwezige collega niet goed heeft geregeld en dat de medewerker met een onjuiste veronderstelling omtrent de invoering van het nieuwe meldingensysteem aan het werk was gegaan. Het handelen van de gemeente was op deze punten niet behoorlijk.

Deel deze pagina op

Nieuws

Opschorting betalingsplicht

11 november 2019

Een vrouw vertelt de ombudsman dat ze bewindvoerder is voor een AOW-gerechtigd echtpaar. Het echtpaar krijgt in 2018 geen kwijtschelding van de gemeentelijke -en waterschapsbelastingen, terwijl dit eerdere jaren wel het geval was.

lees verder »

Langslepend stoepparkeerprobleem

04 november 2019

Een man ervaart overlast van voor zijn woning geparkeerde auto’s. Eind 2015 - begin 2016 is de rijweg versmald en het trottoir verbreed. Tot die tijd stond er een bord ‘verboden te parkeren’.

lees verder »

Registratie overleden kind in basisregistratie

28 oktober 2019

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman omdat zij het niet eens is met de wijze waarop haar overleden dochter door de gemeente in de Basisregistratie Personen is geregistreerd.

lees verder »