Tekstgrootte
kleiner groter

Doet de gemeente iets? De buurt hoort niets.

18.1.005 Stadsontwikkeling/WIJ

Trefwoorden: overlast, handhaven

Drie buren beklagen zich erover dat een woning bij hen in de buurt niet door de bewoner ervan wordt onderhouden. Ook de achtertuin is ernstig verwaarloosd. Omwonenden voelen zich onveilig en ervaren hiervan overlast. Zij hebben de gemeente gevraagd om actie. Omdat er maar niets gebeurt, althans de omwonenden horen en zien niets, voelen zij zich door de gemeente niet serieus genomen. Ze stappen naar de ombudsman.

Uit het onderzoek van de ombudsman komt naar voren dat de gemeente sinds 2015 met het bewuste adres bezig is. De zorg voor en de overlast door de bewoner van dit adres betreffen meerdere aspecten: de veiligheid in de woning, de veiligheid vanuit de woning, het onderhoud van het pand en het onderhoud van de tuin. De gemeente heeft prioriteit gegeven aan de veiligheid in en vanuit de woning. Daarvoor bestaat geen standaard aanpak en daardoor vraagt het proces de nodige tijd. De privacy van de betrokken bewoner belet de gemeente om derden die hun zorgen over deze situatie hebben geuit te informeren over de aanpak en het verloop van het proces.

Hoewel de omwonenden het niet zo hebben ervaren, ziet de ombudsman dat de gemeente de belangen van de betrokken bewoner en van de omwonenden serieus heeft genomen. De uiteindelijke handhavingsacties van begin 2018 bevestigen dat. De ombudsman ziet niet hoe de gemeente dit anders had moeten doen, zonder de privacy van de betrokken bewoner te schenden.

Over het achterstallig onderhoud laat de gemeente met nadruk weten dat de constructie van het huis niet is aangetast. Er is weliswaar sprake van achterstallig onderhoud aan de woning, maar dat levert geen gevaar op voor derden. Voor de aanpak van de schutting en het balkon gaat de gemeente een apart traject inzetten.

In de informatievoorziening aan omwonenden mist de ombudsman wel een melding van de tussenstand aan de mensen die om actie hebben verzocht waaruit blijkt dat de gemeente haar toezegging niet vergeten is. Nu hebben deze omwonenden een jaar niets gehoord van de gemeente. Hoewel het zoeken naar een oplossing begrijpelijkerwijs de nodige tijd in beslag neemt, is dat niet correct.

Ten aanzien van de tuin laat de gemeente weten geen bevoegdheden te hebben om een eigenaar te dwingen zijn tuin aan te pakken. Als buren/omwonenden overlast door de tuin ervaren, kunnen zij de eigenaar hierop aanspreken. Eventueel via de burgerlijke rechter.

Met hun toekomstige zorgen/signalen en meldingen van overlast kunnen de omwonenden terecht bij het Meldpunt Zorg of het WIJ-team. De buren laten weten dat hen dit bekend is en dat zij ook al met deze instanties contact hebben gehad. Helaas leverde dat niets op. In dat kader heeft de ombudsman bij het WIJ-team navraag gedaan of er ook een contactpersoon is. Die wordt toegewezen door het WIJ-team.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »