Tekstgrootte
kleiner groter

De Koning beslist

18.1.049 Burgemeester

Trefwoorden: motivering

Een man beklaagt zich erover dat de gemeente zijn aanvraag voor het predicaat Hofleverancier voor zijn bedrijf niet in behandeling heeft genomen. Hij is van mening dat de gemeente daarvoor tot 2x toe niet de juiste afwijzingsgrond heeft gebruikt en vindt dat zijn aanvraag wel behandeld zou moeten worden. Ook is hij van mening dat de gemeente er lang over heeft gedaan (5 maanden) eer zij hem dit heeft laten weten.
Uit het onderzoek van de ombudsman blijkt dat de gemeente bij een aanvraag voor Hofleverancier bekijkt of het bedrijf in de uitgesloten sectoren valt of niet. In dit geval was daar twijfel over waarna er overleg is geweest met de provincie en de Dienst Koninklijk Huis. Het Koninklijk Huis heeft laten weten dat dit type bedrijf niet in aanmerking komt voor het predicaat Hofleverancier.

In haar onderzoek wijst de ombudsman de gemeente op de procedure die op de website van het Koninklijk Huis staat en de rol van de gemeente daarin. In die procedure is het de taak van de burgemeester om te verifiëren of er voldoende gegevens ter ondersteuning van de aanvraag zijn bijgevoegd. Ook moet hij de registers van de Justitiële Documentatiedienst raadplegen. Op grond daarvan had de aanvraag, voorzien van het advies van de burgemeester, aangeboden moeten worden aan de Commissaris van de Koning. De Koning beslist uiteindelijk.
Dat is in dit geval niet zo gegaan.

In haar reactie geeft de gemeente aan in te zien dat het lijkt alsof ze door het toesturen van de informatie en de afwijzingsbrieven zelfstandig en naar eigen inzicht de aanvraag heeft afgewezen. Daarvan is echter geen sprake, maar dat wordt in de brieven niet duidelijk genoeg aangegeven.
De ombudsman begrijpt van de gemeente dat dit om praktische redenen is gebeurd. Nu er geen wettelijke voorschriften zijn, kan een praktische werkwijze de voorkeur hebben als het resultaat voor de betrokkene toch niet verandert en de inspanningen van betrokkene daarmee beperkt kunnen blijven. De gemeente zegt dat er daarom is “gekozen om niet de hele procedure op te tuigen maar de aanvrager direct over de afwijzing te informeren”. Dat de gemeente de man direct heeft geïnformeerd kan de ombudsman niet volgen. De man heeft namelijk een volledige aanvraag gedaan na eerdere contacten hierover met de gemeente in 2015. Dat was meer het geval geweest als bij het eerste contact was uitgezocht of het bedrijf tot de uitgesloten sectoren behoorde. Dan had de man zich de aanvraag met vele documenten kunnen besparen.
Hoe het ook zij, dat de gemeente de man heeft geïnformeerd is weliswaar niet haar rol, maar een andere procedure had niet tot een andere uitkomst geleid.
Over de afhandelingstermijn van de aanvraag heeft de gemeente laten weten dat zij een fout heeft gemaakt. Zij biedt hiervoor per brief haar excuses aan de man aan. En dat is netjes.

Deel deze pagina op

Nieuws

Bang voor controle

20 juni 2019

Door problemen met de bereikbaarheid van het Noordelijk Belastingkantoor, kan een vrouw haar hond niet op tijd aanmelden voor de hondenbelasting.

lees verder »

Na bijna 10 maanden blijkt bezwaar niet mogelijk

20 juni 2019

Het duurt bijna een jaar voordat en man die verhuurt via Airbnb, een reactie krijgt van het Noordelijk Belastingkantoor op zijn bezwaarschriften.

lees verder »