Tekstgrootte
kleiner groter

De hele dag schaduw

17.1.015 Stadsbeheer

Trefwoorden: informatieverstrekking, motivering, aanbeveling

Een man ondervindt overlast van bomen rondom zijn woning. Het gaat om platanen aan de zijkant en een wilg aan de achterzijde. De platanen staan langs een doorgaande weg. Door alle bomen heeft hij constant schaduw, waardoor hij weinig van de zon kan genieten, er geen gras wil groeien in zijn tuin, er groene aanslag ontstaat op de tegels en hij last heeft van schimmelvorming op de muren. De man wil graag dat de platanen worden gesnoeid (getopt) en de wilg wordt gekapt. Hij dient daarom een verzoek in bij de gemeente. Na een e-mail en zeven telefoontjes, krijgt hij ruim 2 maanden later te horen dat de bomen niet zullen worden gekapt.

Een kapvergunning moet aangevraagd worden door de eigenaar van een boom. Nu de gemeente eigenaar is van de betreffende bomen, kan de man geen kapvergunning aanvragen en staat de bezwaarmogelijkheid voor hem niet open. Hij kan daarom alleen een klacht indienen.

De ombudsman doet onderzoek naar de klacht en oordeelt dat de gemeente niet adequaat heeft gereageerd op verzoekers vele contacten. Van het verstrekken van goede informatie was dan ook geen sprake. De ombudsman constateert verder dat de gemeente het verzoek tot toppen van de platanen gelijk stelt aan een verzoek om te kappen. Desondanks heeft de gemeente geen gebruik gemaakt van het gebruikelijke beoordelingsformulier. Het verzoek is afgewezen, zonder dat de gemeente aan de man heeft kenbaar gemaakt aan welke criteria moet worden voldaan om de bomen, die tot de hoofdstructuur behoren, te kunnen toppen. Daarmee handelde de gemeente niet volgens de norm ‘goede motivering’.
Voor de beoordeling van de wilg heeft de gemeente het beoordelingsformulier wél gebruikt, maar niet toegelicht. Zonder toelichting is de beoordeling echter niet te volgen. Van een goede motivering is ook hier geen sprake.
De ombudsman doet de aanbeveling aan de gemeente om de afwijzing van het verzoek alsnog nader te onderbouwen, waarbij wordt ingegaan op de door verzoeker aangedragen argumenten.

De gemeente wil in de toekomst afwijzingen beter toelichten. Ook zal ze onderzoeken of, en zo ja hoe, de beleidsregels duidelijker geformuleerd kunnen worden. Daarbij zal de wijze van toepassing van het beoordelingsformulier worden meegenomen.
Naar het oordeel van de ombudsman doet de afzonderlijke beoordeling van de bomen geen recht aan een situatie met meerdere bomen. Waarbij er per boom wellicht weinig schaduw is, maar door het opschuiven van de schaduw direct zonlicht volledig kan ontbreken.
De gemeente zegt toe ook dit aspect mee te nemen bij de herziening van het beleid.

Lees hier het rapport.

Deel deze pagina op

Nieuws

Opschorting betalingsplicht

11 november 2019

Een vrouw vertelt de ombudsman dat ze bewindvoerder is voor een AOW-gerechtigd echtpaar. Het echtpaar krijgt in 2018 geen kwijtschelding van de gemeentelijke -en waterschapsbelastingen, terwijl dit eerdere jaren wel het geval was.

lees verder »

Langslepend stoepparkeerprobleem

04 november 2019

Een man ervaart overlast van voor zijn woning geparkeerde auto’s. Eind 2015 - begin 2016 is de rijweg versmald en het trottoir verbreed. Tot die tijd stond er een bord ‘verboden te parkeren’.

lees verder »

Registratie overleden kind in basisregistratie

28 oktober 2019

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman omdat zij het niet eens is met de wijze waarop haar overleden dochter door de gemeente in de Basisregistratie Personen is geregistreerd.

lees verder »