Tekstgrootte
kleiner groter

De ‘verdwenen’ bouwaanvraag

17.1.077 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: klachtbehandeling

Een man klaagt over de toon van de reactie van de gemeente op zijn klacht over een verdwenen bouwaanvraag. Op de gemeentelijke website werd half 2015 melding gemaakt van een aanvraag voor een bouwplan. Omdat dit bouwplan zijn woonomgeving kon beïnvloeden, volgde de man de ontwikkeling. Eind 2015 stond de bouwaanvraag niet meer op de website vermeld en dacht de man dat de aanvraag was ingetrokken. Dat bleek niet het geval. Daar kwam hij achter toen men begin 2016 bezig ging met de daadwerkelijke bouw. In de reactie op zijn klacht laat de gemeente hem weten dat de aanvraag niet is verdwenen. Het adres van het bouwplan is tijdens het proces gewijzigd en de vergunning is onder vermelding van het nieuwe adres op de website gepubliceerd. De man krijgt het gevoel dat de gemeente hem verwijt dat hij niet beter heeft opgelet en wendt zich tot de ombudsman.
Die bestudeert de uitgebreide reactie van de gemeente op de klacht. De ombudsman constateert dat de gemeente netjes en inzichtelijk uitlegt waarom het adres is gewijzigd en waarom de vergunning onder vermelding van dit adres is gepubliceerd. De gemeente laat daarbij weten dat ook de rectificatie had moeten worden gepubliceerd. Dat is de gebruikelijke procedure in dit soort situaties. Zij biedt de man haar excuses aan dat dit niet is gebeurd. De ombudsman ziet geen verwijt aan het adres van de man. Omdat het na anderhalf jaar geen zin meer heeft om alsnog rectificeren, kan de gemeente niet meer doen dan excuses aanbieden. De reactie is naar oordeel van de ombudsman dan ook netjes.

Deel deze pagina op

Nieuws

Onnodige gegevens opgevraagd

24 mei 2018

Een man beklaagt zich erover dat de gemeente zijn aanvraag om een bijstandsuitkering met terugwerkende kracht probeert te ontmoedigen.

lees verder »

Nakomen toezegging duurt 2 jaar

24 mei 2018

Omdat een toezegging al bijna 2 jaar oud is, legt de ombudsman de kwestie neer bij de directeur van de betreffende afdeling. Een week later laat de verantwoordelijke medewerker weten dat hij met de man tot een oplossing is gekomen.

lees verder »